Årligt informationsmöte för gode män och förvaltare

Den 12 december 2019 hölls ett informationsmöte riktat till gode män och förvaltare för vuxna personer. Överförmyndarförvaltningen vill tacka alla medverkande och deltagare. Nedan finner ni dokumentation från mötet.