Tips, råd & stöd


I ditt uppdrag som god man eller förvaltare kan du möta tillfällen då du och din huvudman behöver professionell hjälp med vissa frågor. Här nedan har vi listat ett antal organisationer och myndigheter som du kan vända dig till för att få tips och råd om problem skulle uppstå.

Allmänna reklamationsnämnden. www.arn.se
Anmälan om man inte kommer överens med näringsidkare (efter reklamation), prövar tvister mellan konsumenter och företag (beslutet är en rekommendation).

Energimarknadsbyrån. www.energimarknadsbyran.se
Svar på frågor om el och gas, prisjämförelser på Elpriskollen och Gaspriskollen, avbrottsersättning och rätt till skadestånd om man blir utan el etc.

Ersättningskollen. www.ersattningskollen.se
Tjänst som visar vad man får i ersättning och från vem om man blir långvarigt sjuk eller råkar ut för en arbetsskada.

Etiska rådet för betalteletjänster. www.etiskaradet.se
Information om vilka regler som gäller för tjänster som beställs via telefon och som debiteras på fakturan från teleoperatören, exempelvis köpa bussbiljetter via sms eller spel till mobilen. Hur man stoppar prenumerationstjänst på mobilen.

Föreningen för Gode Män & Förvaltare i Göteborg. www.fgf.se
Förening som samlar ställföreträdare i Göteborg.

Göteborg stads budget- och skuldrådgivning. www.goteborg.se
Kontakta Göteborgs Stads budget- och skuldrådgivning för rådgivning kring privatekonomiska frågor som exempelvis upplägg av budget, sparande, investering i större inköp, frågor kring skulder, avbetalningsplaner och skuldsanering (hjälp och stöd under hela processen) etc.

Göteborgs stads konsumentrådgivning. www.goteborg.se
Information och råd om konsumenters rättigheter, reklamationer, vad man kan tänka på inför ett köp av en vara eller tjänst etc.

Hallå konsument. www.hallakonsument.se/
Svar på frågor och vägledning om köp av varor och tjänster, reklamationer och konsumentlagstiftning. Finns även en budgetkalkyl för att räkna ut en hushållsbudget.

Konsumentverket. www.konsumentverket.se
Flertalet informationsbroschyrer kring konsumtion, hushållskostnader, skuldfrågor etc.

Konsument Europa. www.konsumenteuropa.se
Rådgivning för konsumenter vid köp av vara eller tjänst från ett land inom EU, Norge och Island.

Konsumenternas Försäkringsbyrå och Konsumenternas Bank- och finansbyrå. www.konsumenternas.se
Vägledning och hjälp för konsumenter i privata försäkringsfrågor, information om pension, lån, sparande och betaltjänster – kostnadsfri vägledning, tolkar och jämför försäkrings- och konto/kontokortsvillkor, hjälp hur ompröva beslut, konsumentproblem som varit aktuella under året, klagoguide osv.

Kronofogden. www.kronofogden.se
Vägledning, råd och stöd kring skuldsanering och utmätning m.m.

Money from Sweden. www.moneyfromsweden.se
En prisjämförelsetjänst för kostnader hos olika företag för att skicka pengar till personer (exempelvis släktingar) i andra länder.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. www.rfs.se
Förbundet består av cirka 70 lokalföreningar med medlemmar som har uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmannaövervakare, god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkte och anstalt. Information, omvärldsbevakning, skrifter och faktablad m.m.

De har även tagit fram ett material som heter "Rollkoll" som beskriver ställföreträdarens roll i relation till andra aktörer som ex anhöriga, socialtjänsten eller boendepersonal. På deras hemsida kan du läsa materialet. www.rfs.se/om-rfs/projekt/rollkoll/rollkolls-material/ 

Telekområdgivarna. www.telekomradgivarna.se
Rådgivning om abonnemang för tv, telefoni och bredband, bindningstider, uppsägningar etc.

Svenska bankföreningen, Broschyr rörande bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna hittar du här