Samtycke och tillstånd


Vissa åtgärder som du gör för din huvudman kräver överförmyndarens samtycke, som en säkerhet för att åtgärden ligger i huvudmannens intresse. Du ska självklart även ha huvudmannens samtycke när det är möjligt. Om du är osäker på vad som gäller när du ska utföra en rättshandling – kontakta överförmyndaren.

Situationer då du behöver överförmyndarens samtycke

Ansökan om samtycke

För att få ett beslut om samtycke från överförmyndaren ska du göra en skriftlig ansökan. På länkarna ovan hittar du mer information om hur du gör för att ansöka om samtycke vid de olika rättshandlingarna.

Förbud mot gåvor

Som god man är det förbjudet att ge bort huvudmannens egendom. Här finner du mer information om gåvor.