Sluträkning


När ditt förordnande som god man eller förvaltare upphör (genom beslut om upphörande, byte av ställföreträdare eller när huvudmannen avlider) ska du upprätta en sluträkning över din förvaltning av huvudmannens ekonomi. Sluträkningen ska lämnas in till överförmyndaren senast 1 månad efter att förordnandet upphörde.

Sluträkningen lämnas i samma form och på samma blankett som årsräkningen. Skillnaden mellan års- och sluträkning är att redovisningsperioden för en sluträkning bara avser perioden från det senaste årsskiftet, eller i förekommande fall förordnandedagen, fram till dagen då ditt förordnande som god man eller förvaltare upphörde. Tillsammans med din slutredovisning ska du även lämna in en redogörelse över utfört uppdrag. Information om redogörelsen finner du här. Om uppdraget har upphört på grund av att huvudmannen avlidit så tänk på att meddela överförmyndaren om dödsfallet på overformyndaren@goteborg.se

Viktigt att tänka på vid upprättandet av en sluträkning:

  • Glöm inte att skriva under sluträkningsblanketten och lämna in originalet.
  • Begär saldobesked från banker med mera som visar värdet på huvudmannens tillgångar per den dag då godmanskapet/förvaltarskapet upphörde.
  • Om huvudmannen har avlidit ska du bifoga dödsfallsintyg som utfärdas av Skatteverket. Bifoga även namn och adress till någon behörig företrädare för dödsboet. Överförmyndaren skickar de redovisningshandlingar som lämnats in under godmans- eller förvaltarskapet till behörig företrädare för dödsboet
  • Om huvudmannen har avlidit är du inte längre behörig att betala räkningar eller utföra andra rättshandlingar för din huvudmans räkning. För fortsatt förvaltning av dödsboets medel krävs fullmakt från dödsboet.

Lämna din sluträkning via vår e-tjänst

Du har möjlighet att lämna in din sluträkning via vår e-tjänst. För att förbereda dig ska du ha dina underlag i PDF-format, och du bör ha sammanställt din sluträkning i en digital blankett, så att du har de värden som ska fyllas i redo. Väl inloggad i vår e-tjänst har du endast en timme på dig att färdigställa din redovisning.

Länk till e-tjänsten på mina sidor

 

Årsräkning och sluträkning för vuxna, summerande med löpande bokföring (Excel)