Tolkanvändning för god man för ensamkommande barn


Som god man för ensamkommande barn har du rätt att använda tolk i ditt uppdrag. Här finner du information om hur du går tillväga.

Samtidigt som överförmyndaren fattar beslut om att utse god man för ensamkommande barn fattas även ett beslut om att tolkkostnader för fem samtal à 60 minuter (mellan den gode mannen och barnet) ersätts av överförmyndaren.

Meningen med tolksamtalen är att du och barnet själva ska ha möjlighet att träffas och prata och att du som god man på så sätt ska ges bättre möjligheter att lära känna barnet och att barnet ska få förtroende för dig. Du som god man avgör själv hur de de fem tillfällena används. För det fall ni träffar barnet enskilt i samband med möten hos andra myndigheter förutsätts ni använda den då använda tolken.

Tolkförmedling i Väst ska anlitas för tolkuppdraget. Ni anger då kundnummer 4261 och ber att fakturan, med den omyndiges namn och personnummer/födelsedata, skickas till överförmyndaren.

Tolkförmedling i väst hemsida.

Om det uppkommer behov av tolk utöver de fem inledande tillfällena måste du ansöka hos överförmyndaren om ett nytt beslut i fråga om tolkanvändande. Ansök i så fall via e-post till vår förvaltningsbrevlåda overformyndaren@goteborg.se. Se till att du tar med barnets namn, personnummer/födelsedata, hur mycket tid för tolk som behövs, hur många tillfällen som behövs och när eller mellan vilka datum som tillfällen för tolk ska vara. Du behöver även motivera varför det finns ett behov av tolk.