Särskild överförmyndarkontroll

I vissa fall kan barn få egendom som har särskilda villkor knutna till sig. Det kan till exempel ske vid arv eller testamente, gåva eller vid försäkring om barnet är förmånstagare. Man talar då om särskild överförmyndarkontroll och särskild förvaltning.

Särskild överförmyndarkontroll

Om tillgångar som barnet får är villkorade med särskild överförmyndarkontroll sätts pengarna in på ett överförmyndarspärrat konto och reglerna för kontrollerad förvaltning gäller. Förmyndarna blir redovisningsskyldiga gentemot överförmyndaren och måste ansöka om samtycke för att få använda pengarna.

Läs mer om överförmyndarspärrat konto här.

Särskild förvaltning

Om tillgångar som barnet får är villkorade med särskild förvaltning ska någon annan person än förmyndaren förvalta tillgångarna. Det kan till exempel vara en bank. Syftet kan vara att givaren inte vill att förmyndarna ska bestämma över egendomen eller att barnet ska få den senare än på sin 18-årsdag. Överförmyndaren utövar ingen tillsyn vid särskild förvaltning.