Här hittar du alla blanketter för din årsredovisning


Publicerad 28 februari 2024

Under respektive rubrik hittar du de blanketter som du ska skicka in i samband med årsräkningen. Årsräkningen ska vara inlämnad innan 1 mars. Du som är god man eller förvaltare kan även lämna in årsräkning och redogörelse i vår e-tjänst som du hittar via mina sidor på goteborg.se.

Du som är förvaltare ska lämna in följande
Årsräkning
Redogörelse
Omprövning av förvaltarskap


Du som är god man ska lämna in följande:
Årsräkning
Redogörelse

Du som är särskilt förordnad vårdnadshavare ska lämna in följande: 
Årsräkning
Redogörelse

Du som är förmyndare (exempelvis förälder) ska lämna in följande:
Årsräkning


Nedan hittar du informationsbroschyrer och länkar som kan vara användbara vid redovisningen
E-tjänst för gode män och förvaltare
Informationsbroschyr för gode män och förvaltare 
Informationsbroschyr för föräldrar