Till innehåll

Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 21 oktober 2020 klockan 15:44 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

För dig som är god man, förvaltare eller förmyndare

Välkommen till överförmyndarens sida för dig som är god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn eller särskilt förordnad vårdnadshavare samt för dig som är förmyndare. Här finner du information om redovisning av ditt uppdrag, om arvode och ersättningar för utfört uppdrag, hur du ansöker om överförmyndarens samtycke och tillstånd till olika åtgärder och svar på vanliga frågor. Alla våra blanketter som du kan behöva i ditt uppdrag finns samlade på sidan.

Aktuellt

Göteborgs stads information med anledning av covid-19

Publicerad 27 mars 2020
På länken nedan hittar du information från Göteborgs stad med anledning av covid-19

Lämna in redovisning via e-tjänst

Publicerad 17 februari 2020
I E-tjänsten kan du som god man eller förvaltare lämna in förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och redogörelser

Angående kontrolluppgift för inkomst

Publicerad 29 januari 2020
Då exempelvis försäkringskassan inte längre per automatik skickar ut kontrolluppgifter för inkomst är det många som hör av sig till oss om hur den skattepliktiga inkomsten ska redovisas i årsräkningen.
${loading}