Vår förskola

Fjärdingsgatan 20 teknikförskola är en förskola med teknikprofilering. Det innebär att vi tillsammans med barnen undersöker naturvetenskapliga fenomen och vardagsteknik, där vi vill väcka nyfikenhet samt inspirera till eget och gemensamt upptäckande och utforskande.

Avdelningar och personal

Förskolan har åtta avdelningar fördelat på två våningar. Våra avdelningar är åldersindelade där de yngre barn går på nedervåningen och de äldre barn på övervåningen. Här arbetar en till två legitimerade förskollärare på varje avdelning tillsammans med barnskötare och förskoleassistenter i syfte att ge barnen en god utbildning enligt läroplanen för förskolan/ enligt våra styrdokument.

Nya lokaler och stor förskolegård

Våra lokaler är helt nybyggda och förskolegården är stor och kuperad. Verksamhetens start är från hösten 2020. Gården är variationsrik med bland annat hinderbana, sandlåda med solskydd och ytor där barnen kan cykla omkring.

Tekniksatsning

Personalen hos oss utbildas löpande i teknikpedagogik och vi har ett nära samarbete med bland annat Det finns positiva erfarenheter av matematik, naturvetenskap och teknik redan i förskolan och kan ha stor betydelse för barns nyfikenhet och intresse för dessa ämnen senare i grundskolan.

Hos oss får barnen möjlighet att arbeta i olika projekt med teknikinriktning. De får upptäcka, experimentera och undersöka hur vardagstekniken fungerar. Olika IT-verktyg ska vara naturligt i vardagen för barnen på vår förskola, då vi jobbar med programmering, att skapa egna filmer med mera.

Vårt mål är att barnen ska bli mer nyfikna på och lära sig mer om teknik på ett kreativt och roligt sätt.

Personalen hos oss utbildas löpande i teknikpedagogik och vi samarbetar med bland annat Volvo Cars, Volvo lastvagnar, Chalmers och Universeum.

Vill du besöka oss?

Alla besök för visningar av förskolan är inställda tills vidare på grund av Covid 19. När vi erbjuder visningar igen uppdaterar vi informationen här.