Vår förskola

Fjärdingsgatan 20 teknikförskola är en förskola med teknikprofilering. Det innebär att vi tillsammans med barnen undersöker naturvetenskapliga fenomen och vardagsteknik, där vi vill väcka nyfikenhet samt inspirera till eget och gemensamt upptäckande och utforskande.  

Avdelningar och personal

Förskolan har åtta avdelningar fördelat på två våningar. Våra avdelningar är åldersindelade där de yngre barn går på nedervåningen och de äldre barn på övervåningen. Här arbetar en till två legitimerade förskollärare på varje avdelning tillsammans med barnskötare och förskoleassistenter, i syfte att ge barnen en god utbildning enligt läroplanen för förskolan/ enligt våra styrdokument.

Nya lokaler och stor förskolegård

Våra lokaler är helt nybyggda och förskolegården är stor och kuperad. Gården är har stor variation med bland annat hinderbana, sandlåda med solskydd och ytor där barnen kan cykla omkring.

Tekniksatsning

Vi arbetar ämnesövergripande utifrån förskolans läroplan och med extra fokus på naturvetenskap och teknik. Barnen på förskolan ges möjligheter att arbeta i olika projekt med naturvetenskap och teknikinriktning, upptäcka, experimentera och utforska olika sorters verktyg, material och undersöka vardagstekniken. Den digitala tekniken används som kompletterande verktyg i utbildningen.

Positiva erfarenheter av naturvetenskap och teknik redan i förskolan kan ha stor betydelse för barns nyfikenhet och intresse samt för vilka val barnen gör senare i sin skolgång. Utifrån ett samhällsperspektiv behövs redan nu fler tekniker och ingenjörer, både praktiker och teoretiker, och i framtiden kommer det behövas ännu fler. Vårt uppdrag är att introducera naturvetenskap och teknik i tidig ålder genom utbildningen i förskolan.

Personalen utvecklar sin kompetens bland annat genom vårt samarbete med Göteborgs Tekniska College och utbyte med Göteborgs Universitet - Pedagogen.

Digitalt besök i förskolan

Vad roligt att du är intresserad av vår förskola. Vi har ersatt besök till förskolan med virtuellt besök. Ta gärna del av vår film längre ned på sidan. Vi erbjuder tillfällen för vårdnadshavare som söker förskoleplatser ett digitalt möte där du får träffa rektor och eventuellt pedagog.

Under mötet går vi igenom förskolans broschyr, berättar om verksamheten och på slutet har vi frågestund och gemensam dialog. 

5 september kl. 11-11.30

Klicka här för att ansluta till mötet 

3 oktober kl. 11-11.30

Klicka här för att ansluta till mötet 

7 november kl. 11-11.30

Klicka här för att ansluta till mötet

Välkommen!

 Film som visar förskolans lokaler