Kontaktuppgifter

Latifa Zuwa
Telefon
031-366 15 20
Fax
031-366 15 23
Besöksadress
Norra Fiskebäcksvägen 296
Postadress
Box 1015
405 21  Göteborg
Kontakt
Skolexpeditionen
Tillgänglighetsinformation

Rektor årskurs F-6

Telefon
031-366 15 21
Kontakt
Niclas Löfgren

Rektor årskurs 7-9

Telefon
031-366 15 22
Kontakt
Mats Lind

Sjukanmälan

Vårdnadshavare sjukanmäler sitt barn i Hjärntorget.

Administratörer

Telefon
031-366 15 20
Kontakt
Jenny Söderberg och Susanna Larsson

Biträdande rektor/Kvalitetsutvecklare

Telefon
031-366 15 95
Kontakt
Åsa Andersson

Skolsköterska

Telefon
031-367 33 80
Kontakt
Kerstin Götesson
Skolsköterska årskurs 2-9

Telefon
031-366 15 24
Kontakt
Angela Brun

Studie- och yrkesvägledare

Kontakt
Evelina Tjäder

Kurator

Telefon
031-367 35 28
Kontakt
Frida Byström

Psykolog

Kontakt
Johanna Nyström Rauch

kolpsykologen kontaktas via elevhälsoteamet

Förskoleklass Segelbåten

Telefon
031-366 15 45
Adress
Citrusgatan 1

Observera att förskoleklasserna har besöksadress Citrusgatan 1.

Förskoleklass Skutan

Telefon
031-366 15 46
Adress
Citrusgatan 1

Observera att förskoleklasserna har besöksadress Citrusgatan 1.

Fritidshemmet årskurs 1

Telefon
031-366 15 51
Adress
Citrusgatan 1

Observera att årskurs 1 har besöksadress Citrusgatan 1.

Fritidshemmet årskurs 2

Telefon
031-366 15 52, 031-366 15 55

Fritidshemmet årskurs 3

Telefon
031-366 15 38

Fritidshemmet årskurs 4-6

Telefon
031-366 15 30, 072-243 04 52

Vaktmästare

Telefon
031-366 15 25
Kontakt
Kent Stenborg

Kök

Hitta hit