Sex projekt får Innovationsstöd för film och rörlig bild

Publicerad 18 december 2020

Nu är det klart vilka som får stöd i årets tredje och sista ansökningsomgång av Innovationsstöd för film och rörlig bild. Sex projekt får stöd om sammanlagt 650 000 kronor.

Som en del av Göteborgs Stads filmsatsning stöttar Lindholmen Science Park innovativa utvecklingsprojekt inom film, tv och rörlig bild, genom stödformen Innovationsstöd för film och rörlig bild. Syftet med stödformen är att stärka producenter och idéskapare, för att skapa en långsiktig tillväxt i hela den regionala film- och TV-branschen. Stödet kan sökas tre gånger per år. 

Nu är det klart vilka som får stöd i årets tredje ansökningsomgång. I sökomgången kom det in 25 ansökningar med ett sammanlagt ansökningsbelopp om totalt 3 715 000 kronor. Kulturnämnden beslutade den 14 december 2020 att sex projekt får stöd, om sammanlagt 650 000 kronor.

Här är projekten som får stöd:

Camp David – Freja: 80 000 kronor
Garage Film – Mommy Masquerade: 150 000 kronor
Göta Film – Mermates: 95 000 kronor
Kvarteret Filmproduktion – Flyg! 85 000 kronor
Vernissage hos Gud – Konstab film och teater AB: 120 000 kronor
Gothenburg Film Studios – Digital Service: 120 000 kronor

Övriga ansökningar avslogs. 

Läs mer om stödet på Lindholmen Science Park.