Film Skills - en nationell intresseinventering gällande kompetensutveckling

Publicerad 21 december 2021

Gothenburg Studios Development och Filmkontoret Göteborgs Stad har inventerat olika nationella aktörers intresse av att samverka inom kompetensutveckling för en av våra viktigaste aktörsgrupper i filmbranschens ekosystem; filmarbetarna. Nu finns inventeringen publicerad.

Idén till inventeringen uppkom i dialog mellan filmarbetare och Filmkontoret Göteborgs Stad. Bakgrunden är att det idag inte finns en nationell, återkommande, strukturell kompetensutveckling på spetsnivå för filmarbetare – detta samtidigt som det både sker och har skett en snabb utveckling i filmbranschen under de senaste åren.

Målet med inventeringen är att få en tydlig bild av vilka aktörer som är intresserade av att samverka, samt i sådana fall hur de har möjlighet att bidra för att skapa hållbara strukturer för kompetens­utveckling på en nationell nivå. Så gott som samtliga av respondenterna är direkt positiva till att medverka för att bygga hållbara strukturer, beroende på dess form och innehåll. De menar också att de kan och vill bidra med något.

Läs publikationen i sin helhet här:

Film Skills - en nationell intresseinventering gällande kompetensutveckling