Från vänster: Ulf Sigvardsson, Jim Lindmark och Susanne Ottosson.

Nytt år och ny konstellation


Publicerad 16 januari 2024

Här är vi som jobbar på Filmkontoret, Göteborgs Stad

Ulf Sigvardson är Utredare inom film och handlägger och fördelar de stöd kopplade till film och rörlig bild som staden har.

Jim Lindmark är Samordnare film & rörlig bild guidar, hjälper och stöttar produktioner med tillstånd, locations, team, leverantörer och allt däremellan.

Susanne Ottosson är Utvecklare film & rörlig bild och arbetar med strategiska utvecklingsfrågor för den lokala filmbranschen. Välkommen Susanne, ny på jobbet! Vad kommer du jobba med?

I korthet handlar det om att se vad som kan göras för branschen utöver rent ekonomiska insatser, vilka samverkansmöjligheter finns?  Vilka kompetensbehov har branschen? Förbättra, förenkla, stötta och koordinera är ledord jag kommer utgå ifrån. Det är också viktigt för mig att branschen känner till Filmkontoret – vilka vi är, och vad vi gör. Det kommer ni se mer av på Instagram framöver. Vi vill ha en nära dialog för att tydliggöra behoven.