Fyra projekt får innovationsstöd för film och rörlig bild


Publicerad 3 juli 2023

I årets andra ansökningsomgång av Innovationsstöd för film och rörlig bild får fyra projekt sammanlagt stöd om 650 000 kronor.

Årets andra sökomgång av Innvationsstöd för film och rörlig bild är klar. Det kom in 44 ansökningar till Lindholmen Science Park. Det sammanlagda ansökningsbeloppet var 7 317 300 kronor. Kulturförvaltningen beslutade 28 juni att fyra projekt får stöd om sammanlagt 650 000 kronor.

Hanteringen av stödformen sker i samverkan mellan Lindholmen Science Park och kulturförvaltningens enhet för kulturstöd. Syftet med stödformen är att stärka producenter och idéskapare, för att skapa en långsiktig tillväxt i hela den regionala film- och tv-branschen. Stödet kan sökas tre gånger per år.

Projekt som beviljas stöd

  • CRDB Creative Database: The Creative Database – 200 000 kr
  • GetCine Media: AUTEUR – där filmälskare möts – 150 000 kr
  • Cinenic Film: Till Death Do Us Part – 100 000 kr
  • Onoma Productions: Min franska revolution – 200 000 kr

Läs mer om stödet hos Lindholmen Science Park