Kommunstyrelsens beslut om filmsatsningen


Publicerad 12 december 2018

12 december tog kommunstyrelsen beslut att bevilja stöd till Film i Väst under 2019. Utgångspunkten är att stärka filmen i Göteborg och staden ska fortsätta sin dialog med Västra Götalandsregionen.

Idag 12 december tog kommunstyrelsen beslut att, inom ramen för filmsatsningen, bevilja stöd till Film i Väst under 2019 och att kulturnämnden ska fortsätta sin dialog om stöden med Västra Götalandsregionen.

Utgångspunkten är att stärka filmen i Göteborg. Beslutet är en möjlighet till utökad dialog med Västra Götalandsregionen. Ett bra samarbete mellan staden och regionen är en förutsättning för filmen i Göteborg.

Länk till handlingar för kommunstyrelsens ärende om filmsatsningen 2.2.10

Länk till snabbprotokoll