Fem projekt får innovationsstöd för film och rörlig bild

Publicerad 21 mars 2022

I årets första ansökningsomgång av Innovationsstöd för film och rörlig bild får fem projekt sammanlagt stöd om 4 547 512 kronor.

Kulturförvaltningen fattar beslut om fördelning av Innovationsstöd för film och rörlig bild tre gånger per år. Det har inkommit 32 ansökningar till förvaltningen angående Innovationsstöd för film och rörlig bild, omgång 1 av 3 2022. Det sammanlagda ansökningsbeloppet uppgår till 4 547 512 kronor. Förvaltningen beslutar att stöd beviljas till fem projekt.

Hanteringen av stödformen sker i samverkan mellan Lindholmen Science Park och kulturförvaltningens enhet för kulturstöd. Syftet med stödformen är att stärka producenter och idéskapare, för att skapa en långsiktig tillväxt i hela den regionala film- och tv-branschen. Stödet kan sökas tre gånger per år.

Projekt som beviljas stöd

  • Mylingen – Götafilm: 125 000 kr
  • Trädväktaren –  Jennie Dielemans: 85 000 kr
  • Lite mer än en kram – Gråklippan: 100 000 kr
  • LAURA – Kjellson & Wik AB: 100 000 kr
  • Terrorist – Johannes Nyholm Produktion AB: 50 000 kr

Här kan du ta del av motiveringarna. Övriga ansökningar avslogs med avslagsmotivering.

Läs mer om stödet på Lindholmens Science Park.