Vårens sökomgång av Produktionsstöd för film och rörlig bild ställs in


Publicerad 23 februari 2023

På grund av besparingar i kulturnämndens budget ställs flera av årets sökomgångar för kulturstöd in, däribland ansökan för Produktionsstöd för film och rörlig bild som skulle ha öppnat 23 februari.

Den 22 februari antog kulturnämnden årets budget, där nämnden behöver spara 28,5 miljoner kronor för att få budgeten i balans. Av besparingarna rör nio miljoner kronor stöd till det fria kulturlivet.

Vårens sökomgång för Produktionsstöd för film och rörlig bild som skulle ha öppnat 23 februari ställs därför in.

Kulturförvaltningen tittar just nu på hur budgeten påverkar övriga stödformer under året. Läs mer på Kulturstöds hemsida.