Foto: Anders Wester

Produktionsbolag

Många av de olika typer av produktioner som årligen spelas in i Göteborg och Västsverige blir omtalade och når både nationell och internationell ryktbarhet. I film- och tv-branschen är det många som väljer att komma hit för att spela in spelfilm, dokumentärfilm, tv-drama, reklamfilm, musikvideo eller nöjesproduktioner. Här följer en överblick över regionens produktions- och postproduktionsbolag.

Produktionsbolag för drama, fiktion, dokumentär och nöje

I Göteborg och Västsverige ligger flera av landets ledande produktionsbolag inom film och tv. Några av dem jobbar enbart med dokumentära produktioner, andra främst med drama, fiktion och nöje.

Här hittar du produktionsbolag för drama, fiktion och dokumentär:

Produktionsbolag för kommersiell film

I regionen hittar du bolag som producerar allt från reklamfilm till musikvideos. Deras kunder återfinns inom alla typer av branscher, som bilar och mode. 

Här hittar du filmbolag som i första hand arbetar för kommersiella uppdragsgivare:

Postproduktionsbolag

I Göteborg finns postproduktionsbolag för både kommersiell film och dramafiktion. De flesta är verksamma på både nationell och internationell nivå. 

Här hittar du produktionsbolag som erbjuder olika former av efterbearbetning: