Nätverk inom film

Här hittar du nätverk som finns i Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.

Göteborgs Filmarbetare

Göteborgs Filmarbetare är en facebookgrupp där du snabbt och lätt kommer i kontakt med de verksamma filmarbetarna i staden och regionen. Du hittar gruppen här:

https://www.facebook.com/groups/82756274406/

Ada

Ada jobbar för kreatörer generellt i Göteborg och Västra Götaland. Deras uppdrag består av att få kreatörer att utvecklas här, vilja vara här och tänka sig att flytta hit. Ada jobbar mycket med att skapa mötesplatser och synliggöra det som händer nu.

http://www.adasweden.se/

Doris Film

Doris Film arbetar för att förändra filmbranschen till att bli mer jämställd. Syftet är att förändra attityder och strukturer i branschen samt ge ett visuellt bidrag till den allmänna debatten.

http://www.dorisfilm.se/