Foto: Beatrice Törnros

Nätverk inom film

Här hittar du nätverk som finns i Göteborg och Västra Götaland.

Ada

Ada jobbar för kreatörer generellt i Göteborg och Västra Götaland. Deras uppdrag består av att få kreatörer att utvecklas här, vilja vara här och tänka sig att flytta hit. Ada jobbar mycket med att skapa mötesplatser och synliggöra det som händer nu.

http://www.adasweden.se/

Doris Film

Doris Film arbetar för att förändra filmbranschen till att bli mer jämställd. Syftet är att förändra attityder och strukturer i branschen samt ge ett visuellt bidrag till den allmänna debatten.

http://www.dorisfilm.se/

FilmCentrum Väst

FilmCentrum Väst (ideell förening) är en centrumbildning för filmare i Västsverige, en plattform där professionella och semiprofessionella filmskapare kan organisera sig, stötta varandra i sitt filmskapande och samverka för att stärka medlemmarnas ställning på arbetsmarknaden.

Ett sammanhang för oss som vill utvecklas och arbeta professionellt som filmskapare i Västsverige.

https://www.filmcentrumvast.se/

Film & TV-Producenterna

Film & TV-Producenterna är en branschorganisation för produktionsbolag inom film, tv och reklamfilm.

https://filmtvp.se/

Göteborgs Film- & och TV-bar

Göteborgs Film- & TV-bar är en mötesplats som arrangeras på olika ställen runtom i staden under vår och höst. Här kan lokala filmskapare visa upp pågående arbetsmaterial och diskutera sitt arbete. Arrangör är Forum för Visuell Praktik.

https://visuellpraktik.se/

Västsvenska Film- & Tv-bolagen

Västsvenska Film & Tv-bolagen är en lokal intresseförening som verkar för den lokala branschens bästa i olika sammanhang. Du når dem genom att kontakta någon av de lokala produktionsbolagen. En lista på lokala produktionsbolag hittar du här på Filmkontoret, på sidan Produktionsbolag

Wift

Wift är ett internationellt nätverk som driver på utvecklingen mot en rättvis fördelning inom film- och tv-branschen. Nätverkets medlemmar är yrkesverksamma inom film och rörlig media.

https://www.wift.se/om-wift/lokala-wift/wift-goteborg/

För mer information om olika nätverksmöjligheter kika gärna under Finansiering och resurser.

Tipsa oss om du har tips på andra nätverk som är aktuella att ha med här, kontakta gärna filmkontoret@kultur.goteborg.se.