Fotograf: Kjell Holmner

Finansiering och andra resurser

Här hittar du finansieringsmöjligheter och verksamheter som kan hjälpa dig med olika former av stöd för filmproduktion.

Söker du finansiering?

Film i Väst

Logo Film i VästFilm i Väst är en av Europas mest framgångsrika regionala filmfonder och efter Svenska Filminstitutet näst största finansiären av svensk film och tv-drama. Sedan starten 1992 har Film i Väst samproducerat fler än 1 000 svenska och internationella långfilmer, tv-drama, dokumentär- och kortfilmer. Samproduktionerna har vunnit Oscar, Golden Globe, Emmy och European Film Awards. Även på världens främsta filmfestivaler som Berlin och Cannes har Film i Västs samproduktioner varit framträdande. Sammanlagt har Film i Västs samproduktioner vunnit 150 Guldbaggar. Till det kommer ytterligare 295 nomineringar. Film i Väst är en del av Västra Götalandsregionen, Sveriges ledande filmregion.

Hos Film i Väst kan du söka medel för samproduktion av din film. På Film i Västs hemsida kan du läsa om hur du gör för att söka.

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad logoGenom Göteborgs Stad kan du söka olika typer av projektstöd inom kulturområdet. Bland annat går det att söka stöd för filmproduktion, i huvudsak för att finansiera inspelning eller efterbearbetning. Projektstödet har ansökningstid två gånger om året, en gång på hösten och en gång på våren.

På Göteborgs Stads hemsida får du veta hur du gör för att söka projektstödet.

Lindholmen Science Park

Lindholmens Science ParkLindholmen Science Park är en arena för forskning, innovation och utbildning. Som en del av Göteborg Stads filmsatsning hjälper Lindholmen Science Park till med finansiering av utvecklingsprojekt inom film, tv och rörlig bild.

I första hand kan du som är etablerad producent eller filmskapare söka stödet. På Lindholmens Science Parks hemsida om projektfinansieringen får du veta mer.

Manusfabriken

Manusfabriken är en kreativ rörelse som syftar till att öka yrkeskunskapen och lansera manusförfattare och skrivande regissörer i Västra Götalandsregionen. Här finns info om hur du kan få hjälp och stöd att utveckla ditt projekt och manusskrivande

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen erbjuder många olika kulturstöd. Både till föreningar som aldrig sökt stöd tidigare och till mer etablerade föreningar. Vi har även olika stipendier som kan sökas av enskilda kulturutövare. Frispel, Utvecklingsprojekt och Kulturstipendium är tre av flera.

Andra resurser i Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen

Kultur i Väst film

Kultur i Väst är Västra Götalandsregionens kulturförvaltning. De arbetar med film på en strategisk nivå och ur ett samhälls- och kulturperspektiv. En stor del av satsningarna riktar sig till målgruppen barn och unga.

Mer information om vad filmkonsulenterna på Kultur i Väst arbetar med hittar du på Kultur i Västs hemsida om film.

Filmcloud

Logo FilmcloudFilmcloud är till för dig som är ung filmare mellan 18 och 30 år i Västra Götalandsregionen. Tanken med plattformen är att stimulera unga vuxnas filmskapande, bland annat genom ekonomiskt stöd.
På Filmclouds hemsida hittar du både projekt- och teknikstöd, men också stöd att söka för dig som vill arrangera till exempel en filmfestival eller en visning. http://www.filmcloud.se/sidor/stöd

Filmbryggan

Filmbryggan är en ideell förening som på olika sätt verkar för att stärka unga filmare. De arbetar med filmutbildning av ungdomar och professionellt med filmproduktion. Flera av föreningens filmer har visats på filmfestivaler både i Sverige och utomlands. På Filmbryggans hemsida får du veta mer om föreningens verksamhet.

GSD Studiocafé

GSD Studio cafe logoGSD Studiocafé är en öppen mötesplats för unga filmskapare och filmintresserade ungdomar i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Här hittar du som ung en plattform för att arbeta med dina projekt och träffa andra med samma intresse. Du kan också söka teknikstöd via GSD Studiocafé. För mer information besök GSD Studiocafés hemsida.

Medialab

Medialab drivs av Nätverkstan och erbjuder sina medlemmar tillgång till lokaler, teknik, kurser och handledning. Bland annat finns här kunskap och utrustning för videoredigering, colourgrading och ljudläggning och mix. Vill du veta mer eller bli medlem hittar du information på Medialabs hemsida.

KulturUngdom

KulturUngdom är en ideell kulturförening för unga mellan 13-30 år i Västra Götaland. Föreningen stöttar och utvecklar initiativ kring eget skapande, projekt och arrangemang inom film och andra kulturyttringar. Här kan du få hjälp med marknadsföring, nätverk, teknik samt finansiering genom kulturstödet K-Pengar. Läs på Kulturungdoms hemsida om film om du vill veta mer.

ABF Media Lab

ABF Medialab logoHos ABF Media Lab kan du starta studiecirklar inom film och media. Några exempel kan vara om du vill jobba med manusskrivande, förproduktion, efterproduktion eller filmfestivalsarbete. Även mindre filmproduktioner kan fungera som studiecirklar – från idéstadiet till färdig produktion. På ABF Media Labs hemsida hittar du mer information om hur det går till.

Pinwheel Film

PinWheel logoPinwheel Film är en regional distributionsarena som erbjuder västsvensk kortfilm på västsvenska biografer. De samarbetar med biografer runt om i Västra Götalandsregionen och anordnar filmvisningar och regissörssamtal. På Pinwheel Films hemsida kan du läsa mer.

Andra nationella finansieringsmöjligheter

Svenska Filminstitutet

Filminstitutet har i uppdrag att stimulera svenskt filmliv i vid mening. Det betyder att de fördelar ekonomiskt stöd till allt från produktion, distribution och visning till filmkulturell verksamhet för barn och unga. Dessutom kan du som är producent söka stöd till lansering av svensk film i utlandet.

Mer information hittar du på Filminstitutets hemsida. Här finns även Kreativa Europa Desk Media, som informerar om EU:s stöd till verksamma inom filmbranschen.

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden logoKonstnärsnämnden fördelar främst stöd till dig som är yrkesverksam filmare på frilansbasis. Ett krav är att du är bosatt i Sverige eller att du bedriver din huvudsakliga konstnärliga verksamhet i landet. Bland de sökbara stöden märks arbetsstipendier och projektbidrag. På Konstnärsnämndens hemsida får du mer information. http://www.konstnarsnamnden.se/stipendier-och-bidrag/film

SVT

SVT logoHar du en helt klar kortfilm som du vill skicka in till SVT för att få den visad i rutan eller i Play? Eller har du en kortfilmsidé som du vill ha med SVT som samproducenter på? Då kan du ta kontakt med SVT:s kortfilmsredaktion. På SVT:s informationssida om kortfilm får du veta mer om hur du gör.

Är du professionell filmare med programförslag finns även information på följande sidor beroende på vad du vill presentera:
Tv serier http://www.svt.se/drama/har-du-ett-bra-forslag-till-en-tv-serie/
K-Specials hemsida https://www.svt.se/k-special/vill-du-lamna-in-ett-programforslag-till-oss/
Andra programförslag/Dokumentärfilm/ https://www.svt.se/dokumentar/ar-du-filmare-och-vill-lamna-in-ett-programforslag-till-oss/

Övriga regionala filmfonder

Förutom Film i Väst finns tre andra regionala produktionscentrum i Sverige; Filmpool Nord, Film i Skåne och Filmpool Stockholm-Mälardalen. De agerar som samproducenter och har krav på rättigheter i de filmer de går in i. De kräver också att hela eller delar av filmproduktionen ska ske i den egna regionen och att lokala företag och filmarbetare ska engageras.

Från och med 2013 års filmavtal är stödet riktat till produktionsinsatser inom barn- och ungdomsfilm. På deras respektive hemsidor hittar du mer information och kontaktuppgifter.

Regionala resurscentrum

Det finns 19 regionala resurscentrum för film vars uppgift är att stärka filmen och de filmkulturella frågorna över hela landet. Alla regionala filmkonsulenter jobbar för att stödja att det görs film, visas film och pratas om film och är anställda i antingen en region, landsting, offentligt ägt bolag eller förening.

Stödformer inom EU och globalt

Kreativa Europa

Kreativa Europas delprogram MEDIA är EU:s stödprogram till den audiovisuella sektorn.

Kreativa Europa Desk MEDIA informerar om de stöd, marknader och kurser som erbjuds genom delprogrammet MEDIA.

http://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/kreativa-europa/

OLFFI

Olffi är en one-stop-shop för dig med offentliga finansieringsfrågor.

Här hittar du all information du behöver för att bli informerad om de särskilda regler som gäller för finansiering för film och TV-produktion i över 70 länder. OLFFI arrangerar också ad hoc-rådgivning för producenter och filmfonder.
https://www.olffi.com/