Att filma i Göteborg

Det ska vara enkelt att filma i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Här hittar du svar på frågor som kan vara aktuella för dig som förbereder en filminspelning och planerar att filma i offentliga miljöer.

Vad ska du tänka på innan du filmar?

För att filma på offentliga platser krävs tillstånd. Det viktigaste när du söker tillstånd är att vara ute i god tid. Kontakta gärna alla berörda aktörer redan innan du skickar in din ansökan.

Sök de tillstånd du behöver senast två veckor före planerad inspelning. Vid större inspelningar som påverkar stadens trafik och boendeparkeringar behöver du söka tillstånd tre veckor före startdatum.

Om inspelningen blir försenad ska du kontakta berörda förvaltningar och myndigheter. Detsamma gäller om en inspelningsdag inte blir av. Då förhindrar du att gator och parkeringar inte stängs av i onödan.

Hur kan samordnaren för filmlocations hjälpa mig?

 • Samordnaren guidar produktionsbolag genom tillståndsansökningar
 • Samordnaren guidar produktionsbolag vid inspelningsplatsfrågor
 • Samordnaren guidar produktionsbolag till rätt kontakter vid frågor som rör filmproduktion alla genrer

Kontaktuppgifter hittar du längre ner under rubriken "Vill du veta mer? Kontakta Samordnaren för Filmlocations"

Så här gör du om du vill filma på offentlig plats

För att filma på offentlig plats måste du ha tillstånd från Polisen. Gör din ansökan senast två veckor före planerad inspelning. Polisen skickar ärendet på remiss till berörda nämnder och myndigheter.

För att snabba på hanteringen av din ansökan bör du skicka med:

 • Information om datum, plats och tid för inspelningen
 • Karta och ritning på all etablering, till exempel kamerapositioner, skyliftar och annan möblering
 • Information om hur, var och när korta stopp av trafik och gående ska ske
 • En tydlig ritning som inkluderar alla trafikslag i de fall du önskar att en parkering, gata eller område ska stängas av helt.

Ditt ärende handläggs först när du har betalat in den aktuella ansökningsavgiften. Blir din ansökan godkänd sammanställer Polisen alla villkor och skickar ut en bekräftelse via e-post och postgång.

Om inspelningen innehåller vapen, rån eller annat som kan uppfattas som en verklig händelse, kontakta Polisen på telefon: 114 14 och begär ledningscentralen.

På Polisens hemsida hittar du mer information och ansökningsblanketter. https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/

Ansökningar skickar du via e-post till tillstand.vastragotaland@polisen.se

Om du redan i planeringsfasen vet att kollektivtrafiken kommer att påverkas av filminspelningen rekommenderar vi att du tar kontakt med Västtrafik. De kan svara på frågor och bistå med tips. På Västtrafiks hemsida finns information om stadens kollektivtrafik.

Kontaktperson på Västtrafik är Susanne Hilmersson, telefon: 031-62 92 19 och e-post: trafikomlaggning@vasttrafik.se

Kommer filminspelningen att påverka större vägar, broar, vattenleder eller tunnlar? Trafikverket är ansvarig myndighet och kan svara på dina frågor. Trafikverket nås bäst per telefon: 0771-92 19 21.

Kontaktpersoner på Trafikverket är Elisabeth Lunman, telefon: 010-123 60 04 (för Göteborg), och Stefan Sjögren, telefon: 010-123 60 04 (för övriga områden).

Du ska inte skicka någon ansökan till Trafikverket. Själva ansökan ställer du till Länsstyrelsen, som i sin tur hämtar in remissyttrande från Trafikverket.

Länsstyrelsens hemsida finns de ansökningsblanketter du behöver.

Du kan även nå Länsstyrelsen på telefon: 010-224 40 01 eller e-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se

Kontaktperson på Länsstyrelsen är Maria Johansson, telefon: 010-224 54 72, och e-post: maria.v.johansson@lansstyrelsen

Så här gör du om du vill filma i fastigheter

I Göteborg finns flera hundra olika fastighetsägare. Om du behöver få närmare information om vem som äger huset där du vill filma kan du kontakta Lantmäteriets fastighetsregister.

Higab är ett fastighetsbolag inom Göteborgs Stad. Higab äger och förvaltar många av stadens kända och betydelsefulla kulturbyggnader. Några exempel på byggnader de förvaltar är Stora Teatern, Dicksonska palatset och Göteborgs konstmuseum.

Vill du filma i Higabs fastigheter eller i fastigheternas närområde bör du ta kontakt med Higab senast en vecka före planerad inspelning. De är vana vid att bistå filmproduktioner med lokaler. Förfrågan kan skickas via e-post till info@higab.se och i ansökan måste du uppge:

 • Aktuell fastighet eller lokal
 • Beskrivning av filmprojektet
 • Filmtyp
 • Företagsuppgifter och kontaktperson
 • Uppdragsgivare
 • Aktuell försäkring
 • Aktuella datum och uppskattad tidsåtgång.

Higabs hemsida hittar du en lista över vilka hus Higab äger och förvaltar. Du kan även ringa Higab på telefon: 031-368 53 00.

Vill du filma i någon av kommunens idrotts- och motionsanläggningar? Då ska du kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs Stad. På förvaltningens hemsida finns information om vilka anläggningar de ansvarar för och hur du gör för att boka någon av dem.

Kontaktperson på idrotts- och föreningsförvaltningen är Johanna Möllersten, telefon: 031-368 21 43, och e-post: johanna.mollersten@ioff.goteborg.se

Så här gör du om du vill filma i parkområden

Om du planerar att filma i parker eller naturmiljöer i Göteborg ska du ta kontakt med Göteborgs Stads park- och naturförvaltning. Det ansvarar för sådant som parker, lekplatser, gångstråk, offentliga toaletter, offentliga skulpturer, friluftsbad samt sjöar och vattendrag.

park- och naturförvaltningens hemsida får du veta mer om vilka områden de förvaltar.

Kontaktperson på park- och naturförvaltningen är Lena Jakobsson, telefon: 031-365 57 85, och e-post: lena.jakobsson@ponf.goteborg.se

Behöver du tillgång till elektricitet?

I Göteborg är det Göteborg Energi som ansvarar för elnätet. I normalfallet kan de lösa en tillfällig elinstallation på några dagar. Det bästa är att kontakta Göteborg Energi i så god tid som möjligt.

Göteborg Energis hemsida kan du göra en föranmälan och få aktuella prisuppgifter.

Kontaktperson är Renée Andersson, telefon: 031-62 63 36. Du kan även ringa Göteborg Energi på telefon: 031-62 60 00.

Vilka tillståndsgivande organisationer och enheter finns det?

Ska du filma i offentliga miljöer och på platser där allmänheten ofta vistas krävs tillstånd. Lämna in din ansökan i god tid före planerad inspelningsstart. Det finns också hjälp att få om du behöver lösa tillfällig elförsörjning, få koll på kollektivtrafik eller vill komma in och filma i till exempel museer.

Här hittar du organisationer och enheter som du kan kontakta vid behov.

Göteborg Energi ansvarar för elnätet i Göteborg och kontaktas vid tillfälliga elinstallationer.
http://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/park--och-naturforvaltningen/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy93V0dzQ0cTZ2NTH39_I0dnQ30C7IdFQEv_77l/ Kontaktperson är Renée Andersson, telefon: 031-62 63 36.

Higab äger och förvaltar flera av Göteborgs kända och betydelsefulla kulturbyggnader. http://www.higab.se/ Kontakta Higab på telefon: 031-368 53 00 eller e-post: info@higab.se

Idrotts- och föreningsförvaltningen har bland annat hand om simhallar, sporthallar och bollplaner.
Kontakta förvaltningen på telefon: 031-368 20 00 eller e-post: idrottoforening@ioff.goteborg.se

Park- och naturförvaltningen ansvarar för och kan svara på frågor om park- och naturmiljöer. Det vill säga allt från lekplatser, gångstråk och offentliga toaletter till sjöar och friluftsbad.
Kontakta förvaltningen på telefon: 031-365 00 00 eller e-post: parkonatur@ponf.goteborg.se

Kontaktperson på park- och naturförvaltningen är Lena Jakobsson, telefon: 031-365 57 85, och e-post: lena.jakobsson@ponf.goteborg.se

Polisen är den myndighet som kan ge tillstånd att filma på offentliga platser. Du skickar din ansökan till Polisen på e-post: tillstand.vastragotaland@polisen.se De i sin tur skickar frågan på remiss till bland annat Räddningstjänsten och Trafikkontoret. https://polisen.se/service/tillstand/
 
Trafikkontoret ansvarar för att Göteborg ska vara en trafiksäker och framkomlig stad. Innan du söker tillstånd hos Polisen kan du kontakta Trafikkontoret för att få information om platsen du vill filma på.  Kontakta Trafikkontoret på telefon: 031-365 00 00 eller e-post: trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Trafikverket kan bistå med råd och svara på frågor om filminspelningen kommer att påverka större vägar, genomfartsleder, broar, vattenleder och tunnlar. http://www.trafikverket.se/ Själva ansökan ställer du till Länsstyrelsen.

Trafikverket når du per telefon: 0771-92 19 21. Kontaktpersoner på Trafikverket är Elisabeth Lunman, telefon: 010-123 60 04 (för Göteborg), och Stefan Sjögren, telefon: 010-123 60 04 (för övriga områden).

Länsstyrelsen kan du kontakta på telefon: 010-224 40 01 eller e-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Kontaktperson på Länsstyrelsen är Maria Johansson, telefon: 010-224 54 72, och e-post: maria.v.johansson@lansstyrelsen

Västtrafik har hand om kollektivtrafiken i hela Västra Götaland. Kontakta Västtrafik i god tid om filminspelningen gör att till exempel en busslinje måste läggas om tillfälligt. Kontaktperson på Västtrafik är Susanne Hilmersson, telefon: 031-62 92 19 och e-post: trafikomlaggning@vasttrafik.se Du kan även ringa Västtrafik på telefon: 0771-41 43 00.

Styrsöbolaget trafikerar trafiken i Södra skärgården. Kontakta dem om du vill hyra båt för inspelning. De går att kontakta på telefon: 031-69 64 07.

Göteborgs spårvägar ansvarar för spårvagnarna i Göteborg. Vänd dig direkt till dem om du vill hyra en vagn. De går att kontakta per telefon: 031-732 10 00.

Vad händer efter filminspelningen?

Det är filmteamet som har ansvar för att platsen städas och återställs i ursprungligt skick efter avslutad filminspelning. Det gäller för alla typer av miljöer.

Du får gärna återkoppla och komma med synpunkter på vad som har fungerat bra och om något inte blev som du tänkte dig när du filmade i Göteborg eller regionen. Kontakta gärna berörd förvaltning eller myndighet direkt. Det går också bra att kontakta Samordnaren för Filmlocations.

Vill du veta mer? Kontakta Samordnaren för Filmlocations

Mer information kan du få av Jim Lindmark - Samordnare Filmlocations / Film Location Officer via e-post: jim.lindmark@kultur.goteborg.se. Du kan även ringa på telefon:0705-75 61 46 (tillfälligt)