Om Fastighetsgruppen


Fastighetsgruppen är en daglig verksamhet där du arbetar med fastighetsskötsel

I det dagliga arbetet samarbetar du med arbetskamrater, handledare från Fastighetsgruppen och husvärdar. Om hyresgästerna kommer med frågor hänvisar du dem till husvärdarna. Det förekommer mycket fysiskt arbete. Du kan behöva bära eller flytta tunga saker, gå mellan fastigheter samt i trapphus. En gång i veckan är det gruppmöte med genomgång av veckans uppgifter. Alla som arbetar i Fastighetsgruppen blir tilldelade sina egna arbetskläder. 

Inriktning och antal deltagare

Verksamheten riktar sig till dig med psykisk, neuropsykiatrisk eller lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Antal deltagare varierar då alla inte är på plats samtidigt.

Stöd i ditt arbete

För att du ska bli självständig i arbetet har du möjlighet att använda dig av scheman, lättlästa manualer, checklistor, och bildstöd. Handledaren förklarar och visar dig hur du ska göra.

Personalen och kompetens

Vi har handledare på plats med relevant utbildning och erfarenhet.

Lokaler

Vi utgår ifrån Ånäsvägen 11. Vissa dagar startar vi Zachrissonsgatan. Vi har också möten på Sankt Pauligatan 34. Det finns omklädningsrum, fikarum samt möjlighet till att värma mat.