Arbetsuppgifter och aktiviteter


Hos Fastighetsgruppen arbetar du med fastighetsskötsel.

När du arbetar med fastighetsskötsel får du utföra olika typer av service både ute och inomhus. Exempel på arbetsuppgifter:

  • Sätta upp och ta ner informationslappar.
  • Kontrollera trapphus, vindar, källargångar, tvättstugor, undercentraler och garage.
  • Fylla på städutrustning vid behov.
  • Diverse monterings- och skruvjobb.
  • Hålla det snyggt och rent i elrum, miljörum och grovsoprum.
  • Tömma förråd och slänga i container.
  • Flytta möbler och cyklar.
  • Måleriarbeten. 

Arbetsuppgifterna varierar från vecka till vecka.