Vår förskola


Förskolan Färgaregatan 7 ligger i rymliga lokaler i ett flerfamiljshus vid Stampen. Här går barn i åldrarna 1–4 år och maten lagas av förskolans egna kock.

Samspel och nyfikenhet

Förskolan Färgaregatan består av två avdelningar och här går barn i åldern 1–4 år. Här jobbar vi aktivt med att väcka barnens lust att lära. En av pedagogernas viktigaste uppgifter är att ta tillvara barnens tankar, intressen och behov. Det bygger på ett samspel där vi utmanar barnen att utvecklas och väcker deras nyfikenhet. Det är också viktigt med trygghet. Här ska barnen känna sig bekräftade och sedda av personalen och det ska finnas en trygg famn att komma till när det behövs.

Många rum för olika lekar

Lokalerna är rymliga och ligger i bottenvåningen av ett flerfamiljshus. Här finns många små rum, bland annat ateljéer, vilket ger barnen möjlighet att leka och utvecklas i mindre grupper. Båda avdelningarna äter i en gemensam matsal. Det ger oss möjlighet att lära känna alla.

Vi har låga bord och stolar, anpassade efter barnen, så att de själva kan arbeta och leka utan att alltid be en vuxen om hjälp.

Ombonad gård

Vår gård är liten till storleken men ligger ombonat och skyddat på en innergård. Här finns bland annat sandlåda, rutschkana, cyklar och lekstuga.