Om Familjerådgivningen

Par och familjer som vill få det bättre i sin relation eller avsluta sitt förhållande kan vända sig till Göteborgs Stads familjerådgivning för att få hjälp och stöd.

De flesta relationer utsätts någon gång för tvivel, oinfriade förväntningar, slitningar och konflikter. Oftast går det att lösa problemen. Andra gånger kan det vara svårt att hitta utvägar. På Familjerådgivningen kan par och familjer som bor i Göteborg få professionell samtalshjälp för att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter.

Samtalen kan till exempel handla om kommunikation, konflikter, att bryta negativa mönster, närhet, sex, känslor, olikheter, otrohet, föräldrarollen eller utmaningar i nya familjekonstellationer. Ofta handlar det om att förstå mer av sina egna och andras upplevelser och reaktioner. I en separation kan du få hjälp att hantera krisen och hitta former för ett fortsatt bra föräldraskap.

Vi erbjuder

Ordinarie familjerådgivning

Ni som önskar fler samtal med en och samma familjerådgivare väljer ordinarie familjerådgivning. Vid det första samtalet gör vi gemensamt upp om syftet med kontakten samt hur ofta och när vi ska träffas.

Engångssamtal

Detta är ett erbjudande till er som med kort varsel tänker att ni kan ha glädje och nytta av att komma på ett samtal. Möjligheten finns sedan att komma på ytterligare ett Engångssamtal om eller när ni känner behov av det.

  • Bokning sker på vår telefontid för Engångssamtal, tisdagar klockan 13 -14:30 (OBS! vi har sommaruppehåll 11 juni -20 augusti)
  • Telefon: 031-367 91 99. Tid för besök erbjuds veckan därpå.

När ni fått en tid för samtal skickar vi hem några frågor som ni kan fundera på, enskilt eller tillsammans, samt en gemensam uppgift. Detta blir en förberedelse inför besöket.

Avgifter

Här kan du läsa vad ett besök hos Familjerådgivningen kostar 

Tystnadsplikt och sekretess

Alla vi som arbetar på Familjerådgivningen har tystnadsplikt och omfattas av absolut sekretess. Det innebär att vi inte för journaler och att du kan vara anonym om du vill.

Undantag från sekretessen

Om vi får veta att barn utsätts för sexuella övergrepp, fysisk eller psykisk misshandel eller bevittnat våld så är vi skyldiga att anmäla till socialtjänsten.

Barnperspektiv

Föräldrarnas relation är barnens uppväxtmiljö är en ledstjärna för oss på Familjerådgivningen och med det menar vi att klimatet mellan föräldrarna starkt påverkar hur barnen har det. Vi ser familjen som ett system där alla ömsesidigt påverkar varandra.

Om du har frågor eller behöver stöd i föräldraskapet finns ett stort utbud i kommunen av kurser, träffar, mötesplatser. En del är specifikt för det stadsområde du tillhör – annat är tillgängligt oavsett var du bor. Läs mer här: Familj och föräldraskap 

Om det förekommer fysiskt och psykiskt våld

Parsamtal kan vara ett sätt att snabbt hitta vägar för att garantera säkerheten för alla i familjen. Ibland kan vi tillsammans reda ut hur konflikterna kan minskas och hitta alternativa sätt att kommunicera.

I vissa fall är parsamtal mindre lämpligt. För dig som vill tala med en terapeut individuellt om din utsatthet och eller aggressionsproblematik hänvisar vi till:

Vi är HBTQ-diplomerade

Alla som besöker Familjerådgivningen ska känna sig välkomna oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Som ett led i detta är vi HBTQ-diplomerade av Västra Götalandsregionen. Läs mer om vad HBTQ-diplomeringen innebär här

Om familjerådgivning på teckenspråk