Om Familjerådgivningen

Par och familjer som vill få det bättre i sin relation eller avsluta sitt förhållande kan vända sig till Göteborgs Stads familjerådgivning för att få hjälp och stöd.

De flesta relationer utsätts någon gång för tvivel, oinfriade förväntningar, slitningar och konflikter. Oftast går det att lösa problemen. Andra gånger kan det vara svårt att hitta utvägar. På Familjerådgivningen kan par och familjer som bor i Göteborg få professionell samtalshjälp för att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter.

Samtalen kan till exempel handla om kommunikation, konflikter, att bryta negativa mönster, närhet, sex, känslor, olikheter, otrohet, föräldrarollen eller utmaningar i nya familjekonstellationer. Ofta handlar det om att förstå mer av sina egna och andras upplevelser och reaktioner. I en separation kan du få hjälp att hantera krisen och hitta former för ett fortsatt bra föräldraskap.

Vi erbjuder

Engångssamtal

Vi erbjuder ”Engångssamtal” för er som med kort varsel tror att ni kan ha nytta av att komma på främst ett samtal.

Inför besöket skickar vi hem några frågor till er att besvara och ta med till samtalet. I slutet av samtalet får ni med er en hemuppgift. Två månader senare kontaktar vi er på telefon för att höra hur ni upplevt samtalet.

OBS! Inga engångssamtal 17 december - 6 januari

Familjerådgivningens engångssamtal har juluppehåll. Du är välkommen att boka engångssamtal igen måndag 7 januari 2019 klockan 13-14.

Ordinarie familjerådgivning

Ni som önskar fler samtal med en och samma familjerådgivare väljer ordinarie familjerådgivning. Vid det första samtalet gör vi gemensamt upp om syftet med kontakten samt hur ofta och när vi ska träffas. Väntetiden till ordinarie familjerådgivning är betydligt längre än till engångssamtalen.

Kurser för par som vill utveckla sin relation

Vi erbjuder även regelbundet kurser kring kommunikation och konflikthantering. När vi erbjuder sådana kurser kan du läsa om det på den här sidan.

Boka tid

Kontakta oss på telefon för rådgivning och för att boka tid. För att komma till oss måste du ringa på vår telefontid och får då tala direkt med en familjerådgivare. Vid samtalet kan du få telefonrådgivning om frågor ni har i er relation, eller få information om hur ni får en tid hos oss.

Här hittar du kontaktuppgifter till Göteborgs Stads familjerådgivning

Avgifter

Här kan du läsa vad ett besök hos Familjerådgivningen kostar 

Tystnadsplikt och anonymitet

Familjerådgivarna ger inte expertråd eller färdiga lösningar, eller tar ställning till vems felet är. De tar inte heller ifrån er ert ansvar att själva välja en egen lösning på problemet. Alla som arbetar på Familjerådgivningen omfattas av absolut sekretess, vilket innebär att vi inte får tala om det som kommer till vår kännedom. Vi för inga journaler. Du kan vara anonym om du vill.

Undantag från sekretessen

Om vi får veta att barn utsätts för sexuella övergrepp, fysisk eller psykisk misshandel eller bevittnat våld så är vi skyldiga att anmäla till socialtjänsten.

Vi vill gärna också höra barnens röst

Vanligtvis träffar vi bara er föräldrar men ibland kan det vara bra att fråga barnen hur de har det. Det kan vara till hjälp i vårt gemensamma arbete med relationerna. Därför erbjuder vi er som går på samtal hos oss att träffa ert eller era barn kostnadsfritt vid ett tillfälle. Erbjudandet gäller barn från skolåldern upp till 18 år.

Föräldrarnas relation är barnens uppväxtmiljö är en ledstjärna för oss på Familjerådgivningen och med det menar vi att klimatet mellan föräldrarna starkt påverkar hur barnen har det. Vi ser familjen som ett system där alla ömsesidigt påverkar varandra.

Om det förekommer fysiskt och psykiskt våld

Parsamtal kan vara ett sätt att snabbt hitta vägar för att garantera säkerheten för alla i familjen. Ring och tala med en familjerådgivare på vår telefontid. Ibland kan vi tillsammans reda ut hur konflikterna kan minskas och hitta alternativa sätt att kommunicera.

I vissa fall är parsamtal mindre lämpligt. För dig som vill tala med en terapeut individuellt om din utsatthet och eller aggressionsproblematik hänvisar vi till:

Vi är HBTQ-diplomerade

Alla som besöker Familjerådgivningen ska känna sig välkomna oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Som ett led i detta är vi HBTQ-diplomerade av Västra Götalandsregionen. Läs mer om vad HBTQ-diplomeringen innebär här

Om familjerådgivning på teckenspråk