Kontaktuppgifter

Telefon
031-367 93 63
Besöksadress
Kronhusgatan 2f
Postadress
Kronhusgatan 2f
411 13 Göteborg
Tillgänglighetsinformation

Boka ordinarie familjerådgivning

Telefon
031-367 93 63

Ni som önskar fler samtal med en och samma familjerådgivare väljer ordinarie familjerådgivning. Vid det första samtalet gör vi gemensamt upp om syftet med kontakten samt hur ofta och när vi ska träffas.

Telefontid för att boka familjerådgivning: måndag-torsdag 10.15-11.45.

Boka engångssamtal

Telefon
031-367 91 99

Familjerådgivningen erbjuder ”Engångssamtal” för er som med kort varsel vill komma på ett samtal. Inför besöket skickar vi hem några frågor som ni kan fundera på, enskilt eller tillsammans. Cirka en månad efter besöket erbjuder vi ett uppföljande samtal per telefon.

Telefontid för att boka engångssamtal: Måndagar ojämna veckor 13-14.30.

Hitta hit