Fotograf: Lo Birgersson

Stöd i uppdraget

Som familjehem, jourfamilj, kontaktperson, kontakt- eller stödfamilj får du råd och stöd i ditt uppdrag. Familjehem Göteborg erbjuder utbildningar, föreläsningar, handledning och samtalsstöd. Ditt viktigaste stöd är din familjehems- eller kontaktsekreterare som hjälper och handleder dig i uppdraget.

Utbildningar

Familjehem Göteborgs Stad erbjuder fortbildning och temaföreläsningar. Prata med din familjehemssekreterare om vad som gäller för det uppdrag du har.

Grundutbildning

Om du har ett uppdrag som familjehem eller jourhem erbjuds du grundutbildningen "Ett hem att växa i" av Familjehem Göteborgs Stad. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen. Vid nio tillfällen delas kunskap om vad uppdraget innebär och tips om hur olika situationer kan hanteras. Deltagarna får också bland annat förståelse för vilka lagar och regler som gäller och hur rollerna fördelas kring det placerade barnet mellan föräldrar, socialtjänst och familjehem.

Vidareutbildning

För den som har pågående uppdrag som familjehem eller jourhem erbjuds också vidareutbildning.

Temaföreläsningar

Ungefär fyra gånger per år erbjuds temaföreläsningar i ämnen som är relevanta för uppdragstagare. Det kan till exempel handla om neuropsykiatriska diagnoser och lågaffektivt bemötande eller om anknytning.

Vägledande samspel/ICDP

Familjehemsenheterna i Göteborgs Stad arbetar utifrån Vägledande samspel/ICDP, ett relationsorienterat och empatibaserat program som främjar omsorgskompetens hos personer som ansvarar för barns omsorg. 

Movebox

Movebox är en unik satsning från Göteborgs Stad där familjehem med placerade barn i åldrarna 6-9 år får paket hemskickade med inspiration, tips och saker som uppmuntrar till fysisk aktivitet.

Skolfam

Skolfam är en satsning som syftar till att höja familjehemsplacerade barns skolresultat. Att klara av skolan är en viktig skyddsfaktor. Om du är familjehem och vill höra mer om insatsen så kan du prata med din familjehemssekreterare. Läs mer på:  Skolfam | Skolsatsning i familjehemsvården


Samtalsstöd via Falck Healthcare

Alla familjehem, jourhem, kontakt- eller stödfamilj i Göteborgs Stad har stöd via sin familjehems- eller kontaktsekreterare i frågor som rör de placerade barnen och ungdomarna. För att underlätta i vardagen kring andra frågor som rör privat- eller arbetsliv erbjuds kostnadsfritt samtalsstöd via Falck Healthcare.

Du kan ringa mellan 06.00 – 24.00 alla dagar och välja att få vägledning via telefon av:

 • socionom
 • leg. psykolog / leg. psykoterapeut
 • jurist eller ekonom 

i frågor som rör:

 • relationer
 • juridik
 • förändringar
 • ekonomi
 • sociala frågor
 • alkohol-, drog- och spelmissbruk
 • stress
 • existentiella frågor

Vägledningen omfattar inte:

 • Pensionsrådgivning, medicinsk vård eller hälsorådgivning i fysiska och /eller medicinska frågor.
 • Utförande av tjänster som till exempel att skriva juridiska dokument eller deklarera.
 • Det är inte möjligt att ringa för anhörigs räkning, att söka privat hos behandlare eller att köpa fler samtal.

Vem gäller det?

Jourhem, familjehem samt kontakt- och stödfamiljer inom Göteborgs Stad.

Hur gör jag?

När du ringer upp besvaras ditt samtal av en erfaren socionom. Om samtalet behöver gå vidare till specialist så ska relevant rådgivning erbjudas inom fyra vardagar efter första kontakt.
Specialister kan ta emot samtal från medarbetare under kontorstid, 08.00-17.00.

Vid brådskande ärenden ska relevant rådgivning erbjudas nästkommande vardag.

I vilken omfattning kan jag få stöd?

Max fem timmars rådgivning per ärende eller problemområde erbjuds. Antalet ärenden är obegränsade.

Kan jag prata om mitt uppdrag för Göteborgs Stad?

Självklart är det svårt att dra en gräns mellan vad som rör uppdraget och vardagslivet, men generellt ska alla frågor som rör placeringen diskuteras med din handläggare. Det kommer också personalen på Falck Healthcare att hänvisa till om frågan dyker upp under samtal.

Kan jag vara anonym?

Ja, och alla du talar med är opartiska samt har tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter Falck Healthcare:

Telefon: 031- 712 61 61

Mejl: personalvard@falckhealthcare.se