Särskilt kvalificerad kontaktperson (SKKP)

Vill du bli särskilt kvalificerad kontaktperson? Insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson (SKKP) riktar sig till unga som är i riskzonen för brottslig verksamhet, missbruk av beroendeframkallande medel eller annat socialt nedbrytande beteende som ger en utsatt livssituation. Det är ungdomar som behöver mer stöd och vägledning än vad en vanlig kontaktperson kan erbjuda men där det inte finns behov av så omfattande insatser som slutenvård.

Som särskilt kvalificerad kontaktperson ger du personligt stöd och vägledning, följer med på viktiga möten, ger stöd i att bryta social isolering eller hjälp med att skapa struktur i vardagen. Att motivera till skola, arbete eller fritidsaktiviteter är en annan viktig del. I uppdraget ingår även kontakt med vårdnadshavare samt utifrån samtycke även med andra myndigheter. Insatsen är mer tidsomfattande per vecka än ett vanligt kontaktpersonsuppdrag.

En särskilt kvalificerad kontaktperson är noggrant utvald och har erfarenhet av psykosocialt arbete och relevant utbildning. Kontaktpersonerna får kontinuerlig handledning och kunskapsmässig påfyllning.

Kontakta oss om du vill bli särskilt kvalificerad kontaktperson.