Privata företag

Vi får många förfrågningar om hur man startar privata familjehemsföretag. Vi kan dessvärre inte hjälpa till i sådana ärenden.

Familjehemsenheterna i Göteborgs Stad strävar efter att i så hög utsträckning som möjligt rekrytera familjehem som är direkt knutna till stadens familjehemsenheter.

Då vi ibland av olika anledningar behöver köpa familjehemsvård av privata företag vill vi samarbeta med seriösa företag med hög kvalitet, där utbildad personal genomfört utredningarna.

Göteborgs Stad kan därför inte hjälpa privatpersoner att starta företag med inriktning mot familjehemsvård.