Artiklar

En trygg plats

Om barn hamnar i en akut hemsituation och inte kan bo kvar hos sina föräldrar hamnar de ofta först hos en jourfamilj. Deras uppdrag är att skapa en så trygg vardag som möjligt i väntan på en långsiktig lösning.

­- Det viktigaste är att ge barnen trygghet och inte förvänta sig för mycket tillbaka, säger Madeleine, Marie och Maria, tre rutinerade jourhemsmammor.

Jourhemsmammorna Madeleine, Maria och Marie mellan familjehems-sekreterarna Ulla och Anneli.

Madeleine, Maria och Marie är jourhemsmammor som känner varandra väl. Jourfamiljerna har tystnadsplikt vilket gör att de kan bli ganska ensamma i sin roll. Därför är deras gemensamma samtalsgrupp en viktig mötesplats.

-I just det här sammanhanget kan vi prata mer öppet och dela erfarenheter. Vi förstår varandras situation, det är som att träffa sina arbetskamrater.

Alla tre poängterar att det inte är en ”klagogrupp”.

-Tvärtom. Vi lär av varandra och kan också dela tankar kring uppdragen med våra handledare. De är ett viktigt stöd.

I en jourfamilj är en vuxen hemma på heltid eftersom ett barn kan behöva komma med väldigt kort varsel och ofta behöver mycket stöd. Det behöver finnas ett rum till de barn som kommer till familjen men framför allt är det viktigt med lugn och ro.

-När vi skulle få vår allra första placering hade jag så stora förväntningar och ville att det skulle bli så bra. Men flickan som kom till oss ville bara sitta på sitt rum. Jag kände mig helt misslyckad som jourhemsmamma tills hennes socialsekreterare berättade att hon sagt att hon trivdes jättebra hos oss, berättar Marie.

Låt barnen få vara sig själva, försök få dem att känna sig trygga och försök själv förstå hur det känns att precis ha separerats från sin familj, råder Madeleine, Marie och Maria andra som är intresserade av uppdraget som jourhem.

Det är också viktigt att hela familjen, inklusive eventuella biologiska barn, är med på att bli jourhem.

- Jag har känt att det är en fördel om de som kommer till oss inte är för nära i ålder med mina egna barn. Då blir det färre konflikter, säger Madeleine.

- Tänk också på att vara tydlig med att det är de vuxnas ansvar att vara jourfamilj. Ställ inte för stora krav på de egna barnen utan försök att bevara deras vardag så mycket som möjligt.

En av de svåra uppgifterna som jourfamilj är att de täta uppbrotten. När den akuta situationen lagt sig för barnet ska det antingen vidare till en mer permanent placering eller tillbaka till sina föräldrar. Det kan vara tufft att först knyta an för att sedan efter kortare tid se barnen flytta igen.

-Det är aldrig lätt, men jag tänker att om vi kan skapa trygghet i den akuta situation barnen och ungdomarna befinner sig så är det förhoppningsvis något de bär med sig i framtiden, säger Maria.

Fakta om jourhem: Jourhem är ett vanligt hem som tar emot ett barn eller ungdomar i en akut situation under en begränsad tid, från några dagar upp till cirka sex månader. En jourfamilj behöver ovanligt stor förståelse för barn och unga som kommer direkt från en svår livssituation. De kan bära med sig traumatiska upplevelser och befinna sig i en mycket utsatt position. Tålamod och lugn är viktiga egenskaper för att klara uppdraget.

Är du intresserad av ett uppdrag för Familjehem Göteborgs Stad? Kontakta oss på telefon 020-444001 eller via e-post familjehem@goteborg.se

Du kan läsa mer om vad vi gör på www.familjehemgoteborg.se