Fotograf: Frida Winter

Om Familjehem Göteborgs Stad

Familjehem Göteborgs Stad är ett samarbete mellan alla familjehemsenheter inom Göteborgs Stad om rekrytering och utbildning av familjehem, kontaktfamiljer, stödfamiljer och kontaktpersoner.

Familjehemsenheterna är en del av socialtjänsten och uppdraget är att hjälpa utsatta barn till fungerande hem genom att utreda, utbilda och handleda familjer och personer.

Om du har ett uppdrag hos någon av våra enheter är du välkommen att kontakta din enhet direkt. Vill du veta mer om hur man blir familjehem, kontakt-/stödfamilj eller kontaktperson är du välkommen att vända dig till oss på Familjehem Göteborgs Stad.