Fotograf: Lo Birgersson

Kontaktperson

Du kan bli en väg till större socialt liv för en ungdom eller vuxen. Möjligheten att träffa en annan person regelbundet och gå på bio, konserter eller ta en fika, kan göra stor skillnad för någon som riskerar social isolering. Den som kontaktpersonen träffar kan vara någon med en funktionsnedsättning eller som hamnat lite snett i livet.

Kontaktperson vid funktionsnedsättning

Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska till en ungdom eller vuxen som har någon form av intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Personen ska underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering och är någon att uppleva nya saker tillsammans med. Vanligtvis träffas man två gånger per månad och har kontakt med varandra däremellan. Avsikten är att kontakten ska bli långvarig, om båda vill det.

Kontaktperson vid social problematik

Kontaktperson är ett viktigt och uppskattat stöd till barn och ungdomar med social problematik. Uppdragens omfattning och innehåll varierar men det vanligaste är att ni träffas någon gång i veckan eller några gånger i månaden. Ungdomarna frågar ofta efter en person att prata med, som lyssnar på dem och som de kan göra aktiviteter med.

Behöver du en kontaktperson?

För att ansöka om kontaktperson vänder du dig till socialkontoret i din stadsdel. En socialsekreterare utreder och fattar beslut. Det är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som ger rätt till kontaktperson för person med funktionsnedsättning. Det är socialtjänstlagen, SOL, som ger rätt till kontaktperson för person med social problematik.

Har du fyllt 15 år så kan du själv ansöka om att få en kontaktperson.

Vill du bli kontaktperson?

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du har en stabil livssituation samt har tid och engagemang för att engagera dig i en person i en annorlunda situation. Om du vill bli kontaktperson går du igenom en utredning och en kontroll i olika register. Detta för att bedöma om du passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktperson.

Kontaktverksamheten inom Familjehem Göteborgs Stad jobbar med barn, ungdomar och vuxna som antingen har någon funktionsnedsättning eller social problematik.