Vill du bli kontaktperson?

En kontaktperson är en medmänniska, inte en professionell person. Som kontaktperson träffar du en människa med antingen social problematik eller funktionsnedsättning och umgås och gör aktiviteter. Det vanliga är att man träffas en gång i veckan eller en gång varannan vecka.

Vad krävs för att bli kontaktperson?

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du har en stabil livssituation samt har tid och engagemang för att engagera dig i en person i en annorlunda situation. Om du vill bli kontaktperson går du igenom en utredning och en kontroll i olika register. Detta för att bedöma om du passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktperson.

Kontaktverksamheten inom Familjehem Göteborgs Stad jobbar med barn, ungdomar och vuxna som antingen har någon funktionsnedsättning eller social problematik.

Kontaktperson vid funktionsnedsättning

Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska till en ungdom eller vuxen som har någon form av intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Personen ska underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering och är någon att uppleva nya saker tillsammans med. Vanligtvis träffas man två gånger per månad och har kontakt med varandra däremellan. Avsikten är att kontakten ska bli långvarig, om båda vill det.

Kontaktperson vid social problematik

Kontaktperson är ett viktigt och uppskattat stöd till barn och ungdomar med social problematik. Uppdragens omfattning och innehåll varierar men det vanligaste är att ni träffas någon gång i veckan eller några gånger i månaden. Ungdomarna frågar ofta efter en person att prata med, som lyssnar på dem och som de kan göra aktiviteter med.