Behöver du en kontaktperson?

En kontaktperson är en medmänniska, inte en professionell person. Med din kontaktperson kan du umgås och göra aktiviteter. Vanligtvis träffas man 2 gånger i månaden eller 1 gång i veckan.

För att ansöka om en kontaktperson behöver du vända dig till socialtjänsten i din stadsdel. En socialsekreterare eller biståndsbedömare kommer då att utreda om du har rätt att få en kontaktperson.  

Kontaktpersonen utför sitt uppdrag på sin fritid. Alla kontaktpersoner utreds för att ta reda på om hen är lämplig att ha ett uppdrag. En kontaktperson kan också vara någon som du eller din familj föreslår själva. Den personen utreds på samma sätt. 

Kontaktpersonen har tystnadsplikt. Den får berätta att den är kontaktperson, men inte mer. Tystnadsplikten gäller inte mellan kontaktpersonen och oss. 

Kontaktpersonen har rapporteringsskyldighet. Det betyder att kontaktpersonen måste berätta för socialtjänsten om det finns anledning att oroa sig för dig. 

Behöver du kontaktfamilj eller stödfamilj? 

En kontakt- eller stödfamilj kan se ut på olika sätt. Familjen kan bestå av en eller flera vuxna i olika åldrar, med eller utan barn. Familjen kan bo på landet eller i stan. Kontaktfamiljen eller stödfamiljen är medmänniskor, inte professionella, som träffar dig på sin fritid och har ett uppdrag av socialtjänsten. Familjen tar emot dig i sitt hem och blir som en extrafamilj. Det vanligaste är att man träffas en helg i månaden, ibland oftare. 

Kontakt- och stödfamilj är frivilliga insatser som socialtjänsten kan föreslå eller som du/dina föräldrar själva kan ansöka om. Socialtjänsten utreder om du har rätt att få en kontakt- eller stödfamilj.

Alla kontakt- och stödfamiljer är utredda och godkända av socialtjänsten. Det kan också vara en familj som du och dina föräldrar föreslagit själva. Den familjen utreder vi på samma sätt 

Kontakt- och stödfamiljen har tystnadsplikt vilket betyder att de inte får berätta saker om dig för andra människor än socialtjänsten.

Kontakt- och stödfamiljen har rapporteringsskyldighet. Det betyder att de måste berätta för socialtjänsten om det finns anledning att oroa sig för dig.   

Länk-tips/ Att läsa vidare: 

https://kollpasoc.se/ 

https://mininsats.se/