Kontaktperson

Vill du göra skillnad? Är du intresserad av andra människor? Har du en stabil livssituation och kraft över? Att vara kontaktperson är en spännande utmaning som kan vara svår ibland, men framförallt väldigt berikande.

Just nu har vi många uppdrag där vi behöver kontaktpersoner som är män i åldrarna 25-40 år.  Vi har i dagsläget inga kontaktpersonsuppdrag till ensamkommande ungdomar. Ett tips om du vill få kontakt med ensamkommande är att bli språkvän eller flyktingguide.

Vad är en kontaktperson?

Som kontaktperson är du som en ”vuxen-kompis” till en ungdom eller vuxen med någon form av funktionsnedsättning eller social problematik. Ni träffas ett par gånger i månaden och går exempelvis på bio, idrottsevenemang och konserter.

Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska. Du underlättar för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering och är någon att uppleva nya saker tillsammans med. Framförallt ska du ha tid och engagemang för personer i en annorlunda situation.

Socialtjänsten utreder behovet av kontaktperson. Det handlar om någon form av intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som gör att personen behöver miljöombyte, nya sociala kontakter och en meningsfull fritid. Det kan också handla om ett barn eller en ung vuxen som har någon slags sociala problem och som behöver någon att prata med och göra aktiviteter tillsammans med för att bryta negativa mönster. 

Du fortsätter vara kontaktperson så länge det fungerar bra och behovet finns kvar.

Vem kan bli kontaktperson?

Din livssituation kan se ut på olika sätt, det viktiga är att du är en stabil vuxen som lever under ordnade förhållanden. Du behöver ingen utbildning för att bli kontaktperson.

Hur går det till att bli kontaktperson?

Vi gör en mindre utredning av dig då du får svara på frågor och vi gör registerutdrag. Det kan dröja innan du får ett förslag på uppdrag eftersom det är viktigt att det blir rätt person och att intresse, ålder och ibland kön stämmer överens. Efter introduktion och prövotid bestäms hur ofta ni ska träffas och vad ni ska göra vid de tillfällena.

Stöd och ersättning

Du får handledning och stöd av oss under hela uppdragets gång.

Att vara kontaktperson är ingen anställning utan ett uppdrag. Ersättning betalas ut i form av en arvodes- och en omkostnadsdel. Att vara kontaktperson ger inga stora inkomster men det är heller ingen påfrestning för den egna ekonomin.

Kontakta oss

Som kontaktperson har du möjlighet att göra en ovärderlig insats för någon ung eller vuxen med en funktionsnedsättning eller har en svår social situation. Du får också tillbaka mycket själv.

Anmäl intresse för att bli kontaktperson

Steg 1 av 1 Påbörjat

Kontakt

Personuppgifter

Ange ett korrekt telefonnummer. Exempel format 031-123456, 0700-123456

Ange en korrekt e-postadress.

Övriga uppgifter
Har du körkort?
Har du tillgång till bil?

Uppdrag

Är du eller har du tidigare varit kontaktperson?
Hur mycket tid kan du avsätta till ett uppdrag som kontaktperson?
Vilken typ av uppdrag vill du ha? Välj minst en
Vill du helst ha uppdrag för barn, ungdomar eller vuxna? Välj minst en