Fotograf: Lo Birgersson

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar emot ett barn eller ett syskonpar i sitt hem vanligtvis var tredje helg och kanske en vecka på sommaren. Uppdragen som kontaktfamilj kan se väldigt olika ut och därför behöver vi också trygga vuxna med olika styrkor som vill bli extrafamilj till någon annans barn.

Det finns många olika anledningar till att ett barn kan behöva en extrafamilj med stabila och trygga vuxna. Gemensamt för alla barnen är att de behöver ett utvidgat nätverk för att de ska fortsätta utvecklas på ett bra sätt. Det är ett mycket uppskattat stöd för många barn och deras föräldrar och kontaktfamiljen blir ofta viktiga personer i barnets liv.

Stödet av en kontaktfamilj kan fås från det att barnet är ungefär tre år ända upp till övre tonåren. Vanligast är att det rör sig om några års tid.

Vill du bli kontaktfamilj?

För att vara kontaktfamilj behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att ni har en stabil livssituation samt har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn. Om du och din familj vill bli kontaktfamilj görs en utredning av er situation, hembesök och kontroll i olika register. Detta för att bedöma om ni passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktfamilj.

Behöver du en kontaktfamilj?

Har du och ditt barn behov av en extra familj som stöd att träffa ibland? Om du vill ansöka om att få en kontaktfamilj ska du vända dig till socialkontoret i din stadsdel. De gör en utredning som leder fram till beslut om biståndet kontaktfamilj enligt socialtjänstlagen.

Om kontaktfamiljsverksamheten

Kontaktfamiljsverksamheten tillhör familjehemsenheterna, som är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Alla kontakt- och familjehemsenheter i Göteborgs Stad samarbetar kring rekrytering och utbildning i gruppen Familjehem Göteborgs Stad. Kontakta oss om du har frågor om familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Har du redan kontakt med någon av våra enheter ska du kontakta dem direkt. Här hittar du kontaktuppgifter till familjehemsenheterna inom Göteborgs Stad.