Utbildning

Att bli familjehem är en spännande utmaning. För att förbereda sig går alla blivande familjehem en grundläggande utbildning tillsammans med andra i samma situation.

Alla blivande familjehem går en utbildning som bygger på Socialstyrelsens kursmaterial ”Ett hem att växa i”. Kursen omfattar åtta träffar, antingen på dag- eller kvällstid. Vi behandlar olika teman varje gång och ni får också möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med varandra.

Under utbildningen diskuteras bland annat rättigheter och skyldigheter som familjehem, hur påverkas barn av sina tidigare upplevelser, hur det är för ett barn att separera från sina föräldrar och hur familjehemmet kan hantera kontakten med barnets familj och släkt

Utbildningen syftar till ökad insikt och förmåga att hantera de utmaningar ett familjehem kan ställas inför. 

Familjehem Göteborgs Stad erbjuder också skräddarsydda utbildningar, till exempel för släktingfamiljer och för familjer som tar emot ensamkommande.