Förstärkt familjehem

Ett förstärkt familjehem tar emot ett barn med extra stora behov, får tät handledning och tillräcklig ersättning för att en av de vuxna ska kunna vara hemma på heltid.

Vad är Förstärkt familjehemsvård?

Förstärkt familjehemsvård tar hand om barn och unga med stora behov i en familj istället för på institution. De förstärkta familjehemmen ska ha tidigare erfarenhet av att vara familjehem eller av att arbeta professionellt med vård och behandling med barn och unga. En av familjehemsföräldrarna är hemma på heltid, de har endast en (1) placering och får handledning varje vecka. De får också stöd av en familjehemssekreterare som har extra tidsutrymme för de förstärkta familjehemmen.

Vilka är barnen?

Det handlar om barn som annars skulle placeras på institution och där annan familjehemsvård inte räcker till, till exempel på grund av psykisk ohälsa och beteendesvårigheter.

Vem kan bli förstärkt familjehem?

Familjer som har extra kompetens kring barn och unga samt stort engagemang och energi kan bli förstärkt familjehem. Familjen ska tidigare ha varit familjehem eller ha arbetat professionellt med barn och unga. Familjen ska vilja ta hand om tonåringar, som det främst handlar om. För att kunna få den täta handledning som krävs bör familjen bo inom en femmilsradie från Göteborg.

Vad erbjuds till de förstärkta familjehemmen?

  • Bra ersättning, förmåner, utökat stöd/handledning och ekonomiska förutsättningar för att en vuxen ska vara hemma på heltid
  • Handledning var 14:e dag i grupp med teman samt individuell handledning. (Handledning = vägledning, prata med och få stöd och råd av särskilt utsedd familjehemssekreterare)
  • Avlastning (helst ha en egen familj i sitt nätverk som kan ta emot barnet en helg per månad samt en vecka på sommaren)
  • Snabb tillgång till nödvändiga kringresurser

Är det ett jobb att vara förstärkt familjehem?

Precis som för vanliga familjehem är det ingen anställning utan ett uppdrag att vara förstärkt familjehem. Den ekonomiska ersättningen ska göra det möjligt för en vuxen att vara hemma på heltid. Det är tre månaders uppsägningstid. Uppdraget berättigar inte till A-kassa.