Familjehem

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. Du kan bo i villa på landet eller lägenhet mitt i stan, vara gift, sambo eller ensamstående, ha egna barn eller inga barn. Det som krävs är en trygg livssituation, tid och engagemang för att ta hand om någon annans barn.

Genom att dela din vardag kan du vara med och förändra någon annans vardag. Och framtid. För att vara familjehem behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att ni har en stabil livssituation, tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn eller en ungdom. Om du och din familj vill bli familjehem görs en utredning av er situation, med hembesök och kontroll i olika register, för att bedöma om ni passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på ett familjehem.

Anmäl ditt intresse

Vad innebär uppdraget?

Vanliga orsaker till att barn och unga inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar är att de vuxna lider av psykisk sjukdom eller missbruksproblematik, men varje barns historia är unik. Många gånger kan släktingar eller andra närstående bli familjehem för barnet. De ska alltid komma i fråga i första hand. Om det inte finns något lämpligt hem i barnets närhet kan det flytta till ett familjehem.

Barn som bor i familjehem ska nästan alltid ha kontakt med sina föräldrar och släkt. Samarbetet med den biologiska familjen och socialtjänsten är en viktig del i uppdraget som familjehem.

Hur länge barnet bor i familjehem kan variera från några månader till år, eller en hel uppväxt. Målet är att barnet, om möjligt, ska återförenas med sin egen familj. Eftersom orsakerna till att barn och unga placeras i familjehem varierar och barnen kommer från olika bakgrunder behöver vi en lika stor bredd på familjer som vill bli familjehem.

Varför familjehem via kommunen?

Det finns idag en stor mångfald av företag och organisationer som rekryterar familjehem. När socialtjänsten beslutat att ett barn eller ungdom ska få flytta till ett familjehem är det familjehem- och barnsekreterare från kommunen som ansvarar för att hitta rätt hem. I detta arbete kan de privata företagen vara till stor hjälp men det är alltid kommunen som har ansvaret för placeringen.

Du som vill bli familjehem behöver alltså inte vända dig till ett företag, utan kan få ett uppdrag direkt via Göteborgs Stad. Fördelarna är, bland annat, att du kommunicerar direkt med familjehemssekreteraren som har ansvar för placeringen, och inte via en mellanhand. En annan fördel är att du får tillgång till utbildning, långsiktighet och det stöd som Göteborgs Stad kan erbjuda.

Om familjehemsverksamheten

Familjehemsverksamheten hjälper utsatta barn till fungerande hem och är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Kontakta oss om du har frågor om familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Har du redan kontakt med någon av våra enheter ska du kontakta dem direkt.

Här hittar du kontaktuppgifter till familjehemsenheterna inom Göteborgs Stad.

Behöver du ett familjehem?

Har du och ditt barn behov av en familj som tar hand om barnet på heltid under en kortare eller längre period? Om du vill prata med någon om familjehem ska du vända dig till socialkontoret i din stadsdel