Fotograf: Frida Winter

Familjehem

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. Du kan bo i villa på landet eller lägenhet mitt i stan, vara gift, sambo eller ensamstående, ha egna barn eller inga barn. Det som krävs är en trygg livssituation, tid och engagemang för att ta hand om någon annans barn.

Vanliga orsaker till att barn och unga inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar är psykisk sjukdom eller missbruksproblematik. Många gånger kan släktingar eller andra närstående bli familjehem för barnet och ska alltid komma i fråga i första hand. Om det inte finns något lämpligt hem i barnets närhet kan det flytta till ett familjehem.

Barn som bor i familjehem ska nästan alltid ha kontakt med sina föräldrar och släkt. Samarbetet med dem är en viktig del i uppdraget som familjehem.

Hur länge barnet bor i familjehem kan variera från några månader till år, eller en hel uppväxt. Målet är att barnet, om möjligt, ska återförenas med sin egen familj. Eftersom orsakerna till att barn och unga placeras i familjehem varierar och barnen kommer från olika bakgrunder behöver vi en lika stor bredd på familjer som vill bli familjehem.

Vill du bli familjehem?

För att vara familjehem behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att ni har en stabil livssituation, har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn. Om du och din familj vill bli familjehem görs en utredning av er situation, med hembesök och kontroll i olika register, för att bedöma om ni passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på ett familjehem.

Anmäl ditt intresse

Behöver du ett familjehem?

Har du och ditt barn behov av en familj som tar hand om barnet på heltid under en kortare eller längre period? Om du vill prata med någon om familjehem ska du vända dig till socialkontoret i din stadsdel.

Om familjehemsverksamheten

Familjehemsverksamheten hjälper utsatta barn till fungerande hem och är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Kontakta oss om du har frågor om familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Har du redan kontakt med någon av våra enheter ska du kontakta dem direkt.

Här hittar du kontaktuppgifter till familjehemsenheterna inom Göteborgs Stad.