Till innehåll
Lo Birgersson

Familjecentrerat arbete Torslanda

Familjecentralsliknande verksamhet i Torslanda

I Torslanda arbetar vi familjecentrerat. Det innebär att sjuksköterskor från barnavårdscentralen, barnmorskor, föräldrastödjare och förskolelärare arbetar tillsammans för att alla blivande föräldrar och vårdnadshavare med barn upp till sex år ska få ett så bra stöd som möjligt. Vi kan bland annat erbjuda råd och stöd i frågor kring föräldrarollen och om barnets utveckling.

${loading}