Foto: Lo Birgersson

Öppna förskolan

Här får du och ditt barn en möjlighet till samvaro och stimulerande aktiviteter. Du får också möjlighet till pedagogisk rådgivning, umgänge med andra föräldrar, tillgång till lekmaterial och sångstunder.

Här får du och ditt barn en möjlighet till att träffa andra föräldrar och göra saker tillsammans. På den öppna förskolan finns utbildad personal som kan ge råd om saker du funderar över om hur det är att vara förälder.

Där finns lekmaterial och man har till exempel sångstunder.

Öppna förskolan Välkomsten