Föräldraträffar och gruppverksamhet

<p>Att vara förälder är ett viktigt och ibland tufft uppdrag. Vardagen kan vara full av glädjeämnen – men också utmaningar. Därför är det bra att ha tillgång till olika typer av stöd under resans gång, till exempel under perioder med trotsiga barn eller bråk med tonåringen. I Västra Hisingen erbjuder vi föräldraträffar ABC för barn i ålder 3 - 6 år och 7 - 12 år, föräldraträffar Glädje och Utmaningar för barn i ålder 1 - 2,5 år och praktisk babyvård.</p>

ABC i Västra Hisingen

Träffarna riktar sig till dig som är förälder eller annan viktig vuxen för barn, 3-6 år och 7-12 år, och som bor i stadsdelen. Varje termin erbjuds minst en serie om fyra gruppträffar med diskussioner, filmer och övningar kring föräldrarollen. Varje träff är på 2,5 timme.

Vill du veta mer om ABC och vill du anmäla dig till en kurs, se:

ABC träffar 3-6 år i Västra Hisingen

ABC träffar 7-12 år i Västra Hisingen

Glädje och Utmaningar i Västra Hisingen

Träffarna riktar sig till dig som är förälder och annan viktig vuxen för barn 1-2,5 år och som bor i stadsdelen. varje termin erbjuds minst en serie om fem gruppträffar med fokus på föräldraskap och föräldrarollen. Varje träff är på 2,5 timme.

Vill du veta mer om Glädje och Utmaningar och vill du anmäla dig till en kurs, se:

Glädje och utmaningar i Västra Hisingen

Babymassage

I stadsdelen erbjuder vi de familjer som besöker någon av de familjecentrerade verksamheterna babymassage.

Spädbarnsverksamhet

I spädbarnsverksamheten kan du som har barn i åldern 0 - 1 år få stöd i ditt föräldraskap. Tillsammans formar vi det stöd som passar er bäst. Här kan du läsa mer om stadsdelens spädbarnsverksamhet.