Grupper som kräver anmälan

Öppna förskolan Familjehuset Trädet erbjuder en hel del aktiviteter, här kan du ta del av vårt utbud och hur du anmäler dig till de aktiviteter som kräver en anmälan.

Aktiviteter som kräver anmälan:

COSP/Trygghetscirkeln

Vi arrangerar föräldrautbildning trygghetscirkeln. Trygghetscirkeln - en enkel förklaringsmodell i hur du genom ditt bemötande ger barnet trygghet och självkänsla. Föranmälan sker muntligt hos oss på öppna förskolan Trädet. Mer information hittar du här!

ABC Alla barn i Centrum

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Du kan gå på ABC (Alla Barn i Centrum) föräldraträffar, kostnadsfritt. De hålls på flera håll i staden och för att veta mer kan du läsa här!

Träffarna riktar sig till dig som är förälder eller annan viktig vuxen för barn 3–12 år. Gruppträffarna innehåller diskussioner, filmer och övningar kring föräldrarollen. Varje träff är på 2,5 timme.

De grupper som vi håller på Familjecentralen är till för er med små barn (3-6 år) och de allra minsta under 1 år får man ta med sig.

Ni kan anmäla er direkt på familjecentralen eller maila: foraldrastod@afh.gotbeorg.se

Babyrytmik

Nu har Öppna Förskolan Trädet dragit igång med babyrytmik. Med sånger ,ramsor, samt enkla dans och lekrörelser, stimulerar vi sinnen och fantasi både hos föräldrar och de allra minsta barnen (0-7 mån). Att tidigt vänja barn vid musik och rörelse kan föräldrar och barn få ett rikare sätt att umgås.

​Vi håller till på Öppna förskolan trädet

Kurser startar löpande och varje kurs är 4 tillfällen (1 dag i veckan)

Mer info och anmälan meddela på telefonnummer 031-367 64 91

Basgrupper

Barnavårdscentralen och Barnmorskemottagningen har i sitt uppdrag att anordna föräldraträffar för dem som går hos dem. På Familjecentralen Trädet arbetar vi alla i huset gemensamt med dessa träffar så att ni som föräldrar får en så trygg start som möjligt med ert barn.

Du anmäler dig som gravid via din Barnmorska och som nybliven förälder via din BVC sköterska.

Ni är alltid välkomna att ringa om ni har frågor!