Föräldrarådgivning

Föräldrarådgivare/socionom på familjecentralen erbjuder stöd både individuellt och i grupp. Det kan handla om stöd i föräldrarollen eller i parrelationen. Vi kan också vägleda dig och din familj i olika samhällsfrågor, till exempel när det gäller förskola, boende eller arbete. Du träffar oss bland annat inne på öppna förskolan.

Det här gör kuratorerna på Familjecentralen

Frågorna man ställs inför i vardagen är många och ibland kan det vara skönt att prata med någon utanför familjen. Att vänta barn eller att vara förälder är en omvälvande tid i livet.

Några exempel på vad vi kan hjälpa dig med är:

Behöver du stöd i föräldrarollen?
Har du och din partner svårt att prata med varandra?
Behöver du enskild samtalskontakt ?

Familjehuset Trädets kuratorer erbjuder information, rådgivning och stödsamtal i såväl små som stora bekymmer.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss kuratorer direkt på Öppna Förskolan, per telefon, via barnmorska eller BVC-personal. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Familjestödsteamet

Hos Familjestödsteamet på Näverlursgatan 42 kan du som förälder också få rådgivning och stöd i frågor som rör ditt föräldraskap. Familjestödsteamet kan du kontakta via mail eller telefon. Lämna meddelande på telefonsvararen så ringer vi upp.

Mailadressen är foraldrastod@afh.goteborg.se

Telefonnummer till föräldrar med barn 0-12 år: 0707-620870, 031-366 20 70

Telefonnummer till föräldrar med barn 13-18 år: 0722-558710, 031-366 31 17