Digitala föräldraträffar och aktiviteter

Här kan du läsa mer om våra digitala aktiviteter, såsom sångstunder, tematräffar, tips på skapande och föräldragrupper. Våra aktiviteter riktar sig till alla föräldrar med barn 0-6 år. Just nu i pandemitider sker all verksamhet på öppna förskolan digitalt. Barnhälsovården, barnmorskemottagningen och föräldrastödet tar emot fysiska besök som är förbokade.

Små barn och Skärmar

Många föräldrar har frågor kring barn och deras skärmanvändning. Ibland skapar skärmtid konflikter i familjer. Kom och lyssna till en föreläsning om små barns utveckling, hälsa och digitala verktyg. Du som vuxen får information och tips om bra skärmvanor hemma. Forskarna Malin Nilsen från Göteborgs universitet och Anett Sundqvist från Linköpings universitet berättar om hur små barn påverkas av digitala verktyg och skärmar.

Här finner ni samlad information!

Samt i kalendariet:

15 sept: Skärmar och små barn - digital föreläsning för föräldrar - Göteborgs Stad (goteborg.se) 

12 okt: Skärmar och små barn - digital föreläsning för föräldrar - Göteborgs Stad (goteborg.se) 

Välkomna att logga in när vi sänder!

Trygghetscirkeln digitalt 

Ett föräldrastödsprogram med syfte att få syn på barnets behov utifrån den viktiga anknytningen mellan förälder och barn. Riktar sig främst till föräldrar med barn i åldern 0-4 år.

Utbildningsmaterialet utgår från färdiga filmexempel där vi noga tittar på barnets behov av trygghet och utforskande i sin vardag. Hur kan jag som förälder få syn på mitt barns behov och möta barnet utifrån dessa behov?

Programmet sträcker sig över 8 tillfällen som är ca 1,5 timme långa. Vi är två i personalen (pedagoger och familjebehandlare) som håller i kursen och tar emot 8-10 föräldrar i grupp. Detta ger möjlighet till diskussion och reflektion utifrån egna erfarenheter som förälder.

Mer information och anmälan:

Kontakta någon av oss på Trädet, eller maila Mats på: mats.johansson@socialsydvast.goteborg.se

Alla Barn i Centrum - ABC

Vill du utveckla ditt föräldraskap? ABC är gruppträffar med diskussion och information om föräldraskap och barns utveckling.

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Du kan få gå en kostnadsfri föräldrautbildning i ABC (Alla Barn i Centrum).

Träffarna riktar sig till dig som är förälder eller annan viktig vuxen för barn 3–12 år. Gruppträffarna innehåller diskussioner, filmer och övningar kring föräldrarollen. Varje träff är på 2,5 timme.

För mer information, kontakt och anmälan: 

www.foraldratraffar.goteborg.se

Inställningar saknas

Du måste skapa inställningar först