Foto Carina Eriksson

Öppna förskolan

Vår verksamhet vänder sig till dig med barn mellan 0 och 6 år. Här kan ditt barn träffa och leka med andra barn samtidigt som du som förälder kan träffa andra vuxna. Utbildad personal ansvarar för planeringen av verksamheten. Det är gratis att besöka öppna förskolan och du behöver inte anmäla dig i förväg.

Här får du och ditt barn en möjlighet till att träffa andra föräldrar och göra olika aktiviteter tillsammans. Du kan också få pedagogisk rådgivning, tillgång till lekmaterial och sångstunder.

Med anledning av rådande omständigheter vidtar vi försiktighetsåtgärder för att minska smittspridning.Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer genom att bara ta emot besökare som är friska, påminna varandra om att hålla avstånd och ta emot max 50 personer.

Du kan ringa till oss på telefon 031-366 61 75.

Öppna förskolan Utsikten