Covid-19 - anpassningar i familjecentralens verksamhet

Publicerad 23 mars 2020

Öppna förskolan kommer att hålla stängt t.o.m. 31 mars men håller istället digital verksamhet. Du kan fortfarande besöka BVC och föräldrarådgivningen genom att boka tid.

Du som känner dig sjuk eller har förkylningssymptom, även milda, ska stanna hemma och inte besöka familjecentralen. 

Detta gäller för familjecentralens verksamhet just nu.

Vid BVC-besök tillåts endast en vuxen tillsammans med barnet. BVC:s föräldragrupper är inställda tills vidare. 

Öppna förskolan har stängt till 31 mars eller längre men erbjuder starta digital verksamhet. Läs mer under fliken "Öppna förskolan Kojan". 

Höstens ABC föräldragrupper återupptas nu under våren i digital form. 

Vi vill uppmärksamma alla på att förändringar i verksamheten kan komma med kort varsel. Till aktiviteter med anmälan skickas alltid mejl. Övriga hastiga förändringar förmedlas via Instagram (familjecentralen_sandarna) och Facebook (oppnaforskolanKojan).